EN last year
volume_up
{noun}

last year (also: yesteryear)
Meanwhile, in September of last year, Parliament adopted a report on this very matter.
Eközben múlt év szeptemberében a Parlament ugyanezen ügy kapcsán jelentést fogadott el.
On 18 December last year the Court ruled in favour of the company and against the unions.
Múlt év december 18-án a Bíróság a társaság mellett foglalt állást, a szakszervezettel szemben.
Over the last year in Poland a further 114 000 men have lost their jobs.
A múlt év során Lengyelországban további 114 ezer ember vesztette el munkahelyét.

Context sentences for "last year" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
A tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
EnglishThe stock of AIG has plunged more than 90 %, from USD 72 last year to USD 2.05.
Az AIG árfolyama több mint 90 %-ot zuhant a tavalyi 72 dollárról 2,05 dollárra.
EnglishI mentioned other events of the last year and King Gax had known none of them.
Több tavalyi, eseményről is említést tettem, és Gax király egyikről sem tudott.
English(PL) Mr President, last year was an extremely turbulent one for the euro area.
(PL) Elnök úr! Az euróövezet az elmúlt évben rendkívül turbulens időszakot élt át.
EnglishIn the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Csak az elmúlt évben 10 európai állampolgárt raboltak el és négyet öltek meg.
EnglishA little way back above the lake they found a deep brown bed of last year's fern.
Valamivel a tavacska fölött egy jó ágyravaló barna tavalyi páfrányra leltek.
EnglishShe had heard of a spectacular incident just last year, in Temblar, on the equator.
Klia Asgar hallott egy érdekes esetről, ami az egyenlítői Temblarban történt.
EnglishThe accident in Italy last year demonstrated the possible consequences of this.
A tavalyi olaszországi baleset megmutatta ennek lehetséges következményeit.
EnglishI spent the last year practicing public speaking every chance I could get.
Az elmúlt évet nyilvános beszéd gyakorlásával töltöttem, ahányszor csak tehettem.
EnglishThey felt that this was an inherent element of the comitology agreement made last year.
Úgy érezték, hogy ez a tavalyi komitológiai megállapodás természetes velejárója.
EnglishLast year's devastating earthquake brought Haiti to the attention of the global public.
A tavalyi pusztító földrengés a világ figyelmének középpontjába állította Haitit.
EnglishLet me share with you an experience I had last year during the Portuguese presidency.
Hadd osszam meg Önökkel egy élményemet a tavalyi portugál elnökség idejéből.
English384,000 women, American women, last year went in for elective breast augmentation surgery.
az elmúlt évben 384 000 nő, amerikai nő, vetette magát mellnagyobbító műtét alá.
EnglishYou have spent the last year speaking to others, trying to sow the seeds of unification.
Az elmúlt év során sorra látogatta a riválisaimat, és megpróbálta egyesíteni őket.
EnglishIn short, the results relating to last year's projects are not yet available.
Röviden, a tavalyi év projektjeihez kapcsolódó eredmények még nem állnak rendelkezésre.
EnglishMr Monti took this matter up last year in his splendid proposal for us all.
Monti úr hozta fel ezt az ügyet mindannyiunk előtt még a tavalyi ragyogó javaslatában.
EnglishNor, indeed, was it in your programme when you came here for your hearing last year.
Nem szerepelt továbbá az Ön programjában sem, amikor itt járt a tavalyi meghallgatásán.
EnglishWell, in the last year, 1993, the FBI finally took over the eight-year mole hunt.
- Nos - kezdte Jordan -, nyolc év után, 1993-ban az FBI végre rájött, ki a beépített ember.
EnglishLast year, the reform of the US visa waiver programme opened the way to finding a solution.
A tavalyi amerikai vízummentességi program megnyitotta az utat a megoldás felé.
EnglishOn top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
Ezenfelül a tavalyi gyenge termés tovább csökkentette Szerbia állami bevételeit.