"late into the night" translation into Hungarian

EN

"late into the night" in Hungarian

EN late into the night
volume_up
{adverb}

late into the night

Similar translations for "late into the night" in Hungarian

late adjective
late adverb
into preposition
Hungarian
night noun
night adjective

Context sentences for "late into the night" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was late, but the night was not yet over, and he had much to do before the dawn.
Késő volt, de az éjszaka még nem ért véget; sok dolga akadt még hajnal előtt.
EnglishLate last Saturday night he called upon me and demanded money as the price of silence.
Múlt szombaton késő este fölkeresett és pénzt követelt a hallgatásért.
EnglishThey talked until late into the night of what was needed to undertake the forging.
KÉSÕ ÉJSZAKÁIG beszélgettek róla, mi kell majd a kardhoz.
EnglishUp to a late hour last night, however, nothing had transpired as to the whereabouts of the missing lady.
Tegnap késő estig azonban még semmi sem derült ki az eltűnt hölgy hollétéről.
EnglishIt was late in the night when at length they reached firmer ground again.
Már késő éjszaka volt, mire végül szilárdabb talajra értek.
EnglishBut late in the night the watchmen cried out, and all awoke.
De késő éjjel az őrszem elkiáltotta magát, s mind fölriadtak.
EnglishWe went to my house and talked late into the night.
Hozzám mentünk, és késő éjszakáig beszélgettünk.
EnglishDuring the evenings and late into the night, he learned about Major Pyotr Vasilyevitch Solomin, and what he heard he liked.
Esténként Pjotr Vasziljevics Szolominnal beszélgetett, és meg volt elégedve azzal, amit hallott tőle.
EnglishLouis Zablonsky knew the men who arrived in a van and knocked on his front door late on Saturday night.
Louis Zablonsky ismerte az embereket, akik zárt teherautóval érkeztek és bekopogtak a bejárati ajtón azon a szombat éjszakán.
EnglishAt a late hour one night the sole occupants of the smoking-room were myself and a good-looking young man called Hugo Hamilton.
Egyszer, késő éjszaka, csak ketten üldögéltünk a dohányzóban: én meg egy jóképű, Hugo Hamilton nevű fiatalember.
EnglishHer mother working late that last night, before the great blast that left her broken and burned amid the shattered shell of her front parlor.
- Nem - Az anyja sokáig dolgozott aznap éjjel, amikor a hatalmas robbanás szétszakította a szobát.
EnglishLATE in the night, he could hear them laughing still, and the music now and then, or was it a dream of Stuart Gordon's tower?
Michael még késő éjszaka is hallotta a nevetgélésüket, és hébe-hóba a zenét, vagy csak Stuart Gordon tornyáról álmodott?
EnglishIt was now late into the night.
Már jócskán benne jártunk az éjszakában.
EnglishLate in the night, he would get drunk with the rest of them, and Oliver Lambert would call a taxi to haul him home to Jessie Frances.
Késő este majd ő is lerészegedik a többiekkel együtt, és akkor Oliver Lambert taxit hív, hogy hazaküldje Jessie Franceshez.
EnglishThat was always the lure of the Talamasca, from the beginning, that I could go there and confide in my scholars, that we would talk late into the night.
Kezdettől ez volt a Talamasca vonzereje, hogy odamehettem, gyónhattam tudósainak, elbeszélgethettünk késő éjszakáig.
English. - I welcome the progress that has been made in the talks between Parliament and Council over the last few days and late into the night last night.
írásban. - Üdvözlöm a Parlament és a Tanács között az elmúlt néhány napban és tegnap éjjel folytatott megbeszéléseken elért haladást.