EN

lavish {adjective}

volume_up
He shivered and his gaze slid away to skim over the lavish meal set upon the table.
A férfi megborzongott és tekintete az asztalon nyugvó pazar húsételekre siklott.
It was lavish and luxurious, and he had expected nothing less.
Pazar és fényűző volt, de Mitch nem is számított másra.
There were enough flowers outside her laminar room to give the impression of a lavish personal garden.
Annyi virág illatozott a betegszobája előtt, akár egy pazar virágoskertben.
Glyneth warily put down the sword, and rubbed the wax upon Kul's cuts, slashes, bruises and stab-wounds, despite Visbhume's protests against her lavish employment of his personal commodities.
Glyneth fáradtan letette a kardot, és a balzsammal elkezdte kenegetni Kul szúrt, hasított és vágott sebeit, nem törődve Visbhume a szer bőséges használata miatti tiltakozásával.
Én bőkezű borravalót akartam adni.
He flung out his arms in a lavish gesture; then, despairingly, let them fall again.
Tékozló mozdulattal széttárta karját, aztán csüggedten leeresztette.
With their control came a lavish lifestyle, immense personal power, and, ultimately, total personal accountability.
Az irányítással pazarló életmód, mérhetetlen személyes hatalom, végül teljes személyi felelősség járt.

Context sentences for "lavish" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe shivered and his gaze slid away to skim over the lavish meal set upon the table.
A férfi megborzongott és tekintete az asztalon nyugvó pazar húsételekre siklott.
EnglishHe was already drunk, Marty now registered; the grin was too lavish for sobriety.
Marty észrevette, hogy a férfi már részeg; egy józan ember nem mosolyog ilyen szélesen.
EnglishThe complex also had a lavish collection of satellite communications systems.
- A telepnek gazdag gyűjteménye volt műholdas kommunikációs rendszerekből.
EnglishThe Elder Gods have always been most lavish with their rewards - 'when it suits them to be.
Az ősi istenek mindig bőkezűen szórják az ajándékokat, ha az megfelel a céljaiknak.
EnglishHe flung out his arms in a lavish gesture; then, despairingly, let them fall again.
Tékozló mozdulattal széttárta karját, aztán csüggedten leeresztette.
EnglishI was lavish in my courtliness, and my Helga was no less grand in her respect and gratitude.
Nem fukarkodtam az udvarias gesztusokkal, melyeket Helga hasonló előkelőséggel viszonzott.
English'Your energy budget is lavish, Herr Fromm,' Ghosn observed not for the first time.
- Ez több mint elegendő energiát fog biztosítani a második fázisnak, Herr Fromm - jegyezte meg Ghosn.
EnglishFully adequate, said Miss Martindale, who was clearly not one to be lavish with praise.
- Kielégítően - felelte miss Martindale, aki úgy látszik, nem osztogatja bőkezően a dicséreteket.
EnglishNow we slipped in the courtyard doors of the hotel and went up to the lavish parlor of our suite.
Besurrantunk a szálloda udvari bejáratán, és felmentünk lakosztályunk pompás szalonjába.
EnglishThey've been caught blowing millions on lavish lifestyles -homes, cars, vacations, fancy suits.
Kiderült róluk, hogy milliókat költenek magukra: házak, autók, luxusutazások, drága ruhák.
EnglishHe wore strange and lavish garments and powdered his face in the style of the Aquitanian court.
Különös, pazar öltözéket viselt, és az aquitániai udvar szokása szerint púderezte az arcát.
EnglishThere were enough flowers outside her laminar room to give the impression of a lavish personal garden.
Annyi virág illatozott a betegszobája előtt, akár egy pazar virágoskertben.
EnglishThose rich and lavish descriptions of the golden beauty of Eleanor, the moonlight beauty of Mary!
Azok az érzelemtől túláradó leírások Eleanor aranyló szépségéről, Mary holdfény bűbájáról...
EnglishShe was something fit for the most lavish palace of the imagination; something both sensuous and divine.
A képzelet legpazarabb palotájába illett; egyszerre volt buja és isteni.
EnglishAfter a few moments, the doors opened on a lavish office.
Kis idő múlva a kinyíló ajtó egy pazarul berendezett irodát tárt fel.
EnglishStill, Madouc need not lavish so much time on that horse.
Madoucnak viszont nem lenne szabad ilyen sok időt töltenie a lovával.
EnglishIf the head witch kept to her rooms during the lavish picnics we gave, or the-balls we held, who cared?
Tehát kit érdekelt, ha a főboszorkány nem mutatkozott fényes kerti mulatságainkon, báljainkon?
EnglishSurprisingly, the boy smiled; a lavish, open smile.
Legnagyobb meglepetésére a fiú elmosolyodott, őszinte, nyílt mosollyal.
EnglishThere were personal keepsakes and lavish gifts of state.
Voltak ott személyes emléktárgyak és hivatalos ajándékok egyaránt.
EnglishIt was lavish and luxurious, and he had expected nothing less.
Pazar és fényűző volt, de Mitch nem is számított másra.