EN laxity
volume_up
{noun}

laxity (also: chafing, relaxation, slack)
This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.
Ez a pontatlanság okozta azt az engedékenységi kultúrát, ami meghaladja a felfogóképességet.
laxity
laxity (also: slackness)
laxity (also: slackness, sleaziness, slack)
laxity
laxity

Synonyms (English) for "laxity":

laxity

Context sentences for "laxity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should be chastised for our laxity in letting it happen.
Fenyítést érdemlünk lanyhaságunkért, amiért e fejleménynek nem vetettünk gátat.
EnglishThe victim of such laxity, sadly enough, is Princess Madouc, who fell into the habit of frittering away her time.
- Örömmel hallom, hogy helyteleníti ezt a hozzáállást, Lady Vosse - mondta Sollace királyné.
EnglishSome States show demonstrable laxity when it comes to respecting fundamental rights in a prison environment.
Egyes országok nyilvánvaló hanyagsággal kezelik a börtönkörnyezetben az alapvető jogok tiszteletben tartásának kérdését.
EnglishMany honest citizens have lost a lot of money because of the Commission's blameworthy laxity in this case.
A Bizottságnak az ebben az esetben tanúsított elítélendő elnéző magatartása miatt sok becsületes polgár veszített rengeteg pénzt.
EnglishThis is guaranteed to bring even more laxity than we are already seeing, and that is probably the last thing we need.
Ez garantáltan nagyobb fellazulást hoz, mint aminek már most is tanúi vagyunk, és ez valószínűleg a legutolsó dolog, amire szükségünk van.
EnglishIndeed, it leaves too much vagueness and laxity in the procedures, which creates the risk that this historic right will be misused.
Valójában túl sok bizonytalanságot és lazaságot hagy az eljárásokban, amely azzal a kockázattal jár, hogy ezzel a történelmi joggal vissza fognak élni.

Other dictionary words