EN lay-by
volume_up
{noun}

1. general

lay-by (also: anchoring berth)

2. British English

lay-by
volume_up
pihenőhely {noun} (autópályán)

3. Austrian German

lay-by (also: deposit, margin, setting, trust)
volume_up
letét {noun}

Synonyms (English) for "lay-by":

lay-by

Similar translations for "lay-by" in Hungarian

lay noun
lay adjective
to lie verb
by adjective
Hungarian
by adverb
by preposition

Context sentences for "lay-by" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI lay on the floor in the arms of Allesandra, who rocked me and stroked my hair.
A földön feküdtem, Allessandra karjaiban, aki ringatott, és a hajamat simogatta.
EnglishNext to them lay his leather armor, boots, weapons, and other traveling clothes.
Gondosan összehajtogatta a ruhadarabokat, és az utazóruhája mellé helyezte őket.
EnglishOn a bed, in the shade of the fig tree, Thais lay quite white, her arms crossed.
Thaisz ágyon feküdt a fügefa árnyékában, egészen fehéren, karját keresztbe fonva.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishLooking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
Felnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
EnglishIf madness lay on this planet, ready to claim them all, how could they survive?
Hogy lehet ezen a bolygón élni, ha bármely pillanatban lecsaphat rájuk a téboly?
EnglishMarius's house lay open to the elements as if an earthquake had broken it apart.
Marius házát mintha földrengés hasította volna ketté, hogy odadobja az elemeknek.
EnglishHe saw how white her face was and how the shadow lay in the hollows of the bones.
Carse megfigyelhette, milyen sápadt, s hogy arca csontárkaiban árnyak sötétlenek.
EnglishIt is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.
Nem elég, hogy az EU kemény szabályokat állapítson meg a széndioxid-kibocsátásra.
EnglishIf you think you're going to find any lay readers in this business, you're crazy.
Ha azt hiszi, hogy talál társadalmi munkást ebben a szakmában, akkor maga bolond.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
És arra jutottam, hogy az erőszak mögött egy borzalmas bűnözői vállalat állt.
EnglishThe important message lay in the simple subtext: You're upsetting me, Jessie.
A tulajdonképpeni mondanivalót a szöveg mélye hordozta: Ünneprontó vagy, Jessie.
EnglishHe fell, kicked once, and then lay still, the blades a shining forest in his back.
Végül a földre rogyott, rúgott még egyet, a pengék fényes erdőt alkottak hátában.
EnglishBut what truths lay ahead behind this door, about the child woman in the casket?
De milyen igazságok bujkálnak az ajtó mögött, a koporsóban fekvő gyermekasszonyról?
EnglishThe gun lay within inches of the mans right hand; the oscillator was at his waist.
A fegyver centiméterekre feküdt a jobb kezétőől, az oszcillátor a derekán volt.
EnglishIt was not in the chapel where Lestat lay, but off in another long empty room.
Ez nem a kápolnában volt, ahol Lestat hevert, hanem egy másik, hosszú teremben.
EnglishHe lay in bed looking at the ceiling, his throat dry and his heart beating fast.
Feküdt az ágyban, és nézte a mennyezetet; torka kiszáradt; és hevesen vert a szíve.
EnglishMarjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
Marjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
EnglishFrodo lay and slept away the night on the deep mould beneath an ancient tree.
Frodó lefeküdt, s azon nyomban elaludt a mély avarban egy vénséges vén fa alatt.
EnglishRosy and relaxed with sleep, eighty little boys and girls lay softly breathing.
Nyolcvan rózsás arcú, álomittas kisfiú és kislány feküdt ott halkan szuszogva.