Similar translations for "to lay off" in Hungarian

lay noun
lay adjective
to lie verb
off adjective
off adverb

Context sentences for "to lay off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was not in the chapel where Lestat lay, but off in another long empty room.
Ez nem a kápolnában volt, ahol Lestat hevert, hanem egy másik, hosszú teremben.
EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Az egyedüli cél 24 fő elbocsátása, akik közül 12-en szakszervezeti képviselők.
EnglishWhy are you so bullheadedly determined to lay this off on my husband?
Miért határozta el ilyen kőkemény ostobasággal, hogy a férjemre keni ezt ügyet?
EnglishYou lay off my toupee, if you know what's good for you, he shouted.
Már mondtam, hogy szálljon le a parókámról, amíg jó dolga van! kiáltotta dühösen.
EnglishOne shoe was off; it lay on the floor under his foot, which dangled over the side of the bed.
Egyik cipjét levetette, apám ágyról lelógó lába alatt hevert a padlón.
EnglishA sawed-off shotgun lay under a towel on a shelf under the bar.
A pult alatt kendővel letakart, fűrészelt csövű puska hevert egy tálcán.
EnglishSo if you don't mind, please lay off the all I've done for you speech.
Szóval ha nem gond, hagyd a "mennyit tettem érted" dumát.
EnglishIf anything breaks here I'll see that you get it, those of you who lay off her.
Ha itt adódik valami, gondom lesz rá, hogy kapjatok anyagot már azok közületek, akik betartják a három lépés távolságot.
EnglishHow much this old lady slip you to lay off?
Mennyivel kente meg magát az öreglány azért, hogy leszálljon a témáról?
EnglishI can't help it if I'm popular, so just lay off.
Nem tehetek róla, hogy olyan népszerű vagyok, szóval hagyj békén.
EnglishThey took turns talking to him, trying to calm him, trying to get him to lay off the drink, but it was no good.
Felváltva beszélgettek vele, igyekeztek nyugtatni, rábeszélni, hogy hagyja abba az ivást, de hiába.
EnglishWhat I have to tell him may make him forget all about the robot, so you just lay off Sah'ot.
Ha én elmondom neki, ami a tarsolyomban van, azon nyomban elfeledkezik az egész szondadologról, úgyhogy hagyhatod Sah'ot-ot.
EnglishWhen he pops off, I lay my hands on some real money.
Ha beadja a kulcsot, akkor nagy pénz üti a markomat.
EnglishThe restrooms lay off a hall at the back of the coffee shop.
A mosdók a kávézó hátsó részében voltak.
EnglishOr lay it off on the same pawnbroker?
Vagy egyszerűen elviszi ugyanahhoz a zálogkölcsönzőhöz?
EnglishThen hee offered it to him againe: then hee put it by againe: but to my thinking, he was very loath to lay his fingers off it.
Azután ismét odanyújtá neki, s ő ismét félretolá; de, úgy gondolom, igen nehezen esett ujjait róla levennie.
EnglishThe day you lay off is the day you pay off.
Ha megvolt a kurva, fizesd ki még ma.
EnglishDaughter, why dont you lay off Paris?
Lányom, miért nem hagyod már békén Párizst?
EnglishYou lay off my toupee, he said savagely.
Szálljon le a parókámról! mondta vadul.
EnglishNow for chrissakes lay off me.
Szállj már le rólam, az isten szerelmére!

Other dictionary words