"layout" translation into Hungarian

EN

"layout" in Hungarian

EN

layout {noun}

volume_up
Duplicate Current LayoutMake a copy of the current layout.
Az aktuális elrendezés duplikálásaMásolat készítése az aktuális elrendezésről.
A kiválasztott elrendezés megtörése
Designer could not find a container to paste into which does not contain a layout.
A Qt Designer nem talált olyan tartóelemet a beillesztéshez, amelyben még nincs lerögzítve elrendezés.
The noble ends of animal protection cannot be achieved without financial layout and without creating material incentives to introduce increased standards.
Az állatok védelmének nemes célkitűzése nem valósítható meg pénzügyi terv és a magasabb követelmények bevezetésére irányuló anyagi ösztönzők nélkül.
The most obvious thing in the whole lay-out and the key to the whole lay-out was that Wynant had to be dead.
Így ebben az egész szövevényben az a legnyilvánvalóbb tény, és az egész szerkezet erre a kulcsra jár.
Its new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.
Az új szerkezet és a statisztikai adatok bemutatásának új módja nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentés világosabb és érthetőbb legyen az előző jelentéseknél.
layout (also: delineation, plan)

Context sentences for "layout" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSpecify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL).
Adja meg a szöveg irányát a komplex megjelenítésű (CTL) szövegbekezdésekhez.
EnglishContains commands for formatting the layout and the contents of your document.
A dokumentum elrendezésének és tartalmának formázására szolgáló parancsokat tartalmaz.
EnglishIt showed in map form the crude-tank layout of the Freyas cargo capacity.
Térképszerűűen mutatta a nyersolajtartályok elhelyezkedését a Freya rakterében.
EnglishThe text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.
A komplex megjelenítésű szövegekben a szövegek bevitele jobbról balra haladva történik.
EnglishOnly the very oldest Boys would know the layout of this place; but they wouldn't need to.
Csak a legöregebb fiúk tudhatják, hogy milyen ez a hely; de ők sem feltétlenül.
EnglishIf you mark this field, the print layout of the current document is exported as well.
A mezőt bejelölve az aktuális dokumentum nyomtatási elrendezése is exportálásra kerül.
EnglishResets the button layout of the selected toolbar to the original settings.
Visszarendezi a kijelölt eszköztár gombjait az eredeti beállítások szerint.
EnglishHe tried to remember what the Srinshee had told him about the layout of this place.
Megpróbált visszaemlékezni arra, hogy mit mondott a Srinshee a helységek elrendezéséről.
EnglishThe size of the layout key is ISO size A4 (210 × 297 mm, 8,27 × 11,69 inches).
(1) A minta mérete A4-es ISO méret (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 inch).
EnglishThe layout was familiar from the department store at the north end of the mall.
Hasonló helyen találtam magamat, mint ahol korábban bejöttem az épületbe, az északi részen.
EnglishKeyboard Layout Here you can choose your keyboard layout and model.
Billentyűzetkiosztás Itt lehet kiválasztani a billentyűzet kiosztását és típusát.
EnglishSelect a business card category, and then click a layout in the Content list.
Válasszon egy névjegykártya-kategóriát, majd kattintson egy elrendezésre a Tartalom listában.
EnglishBesides, where does that layout fit in with the Temple racket?
Ezenkívül pedig, hogyan illik össze ez a változat a templomban történt balhéval?
EnglishYou can now modify the settings corresponding to complex text layout in %PRODUCTNAME.
Most már módosíthatók az %PRODUCTNAME komplex szöveg megjelenítésével kapcsolatos beállításai.
EnglishThanks to Carys, the layout of the Sanctuary was as familiar to him as the palm of his own hand.
Hála Carys-nek, olyan jól ismerte a birtok alaprajzát, mint a saját tenyerét.
EnglishOne moved a rake back and forth aimlessly over the empty layout.
Egyikük egy gereblyét huzogált előre és hátra céltalanul az üres játékmezőn.
EnglishSets page orientation, page margins, background and other layout options.
Az oldal tájolását, margóit, hátterét és egyéb, a kinézettel kapcsolatos beállításait adja meg.
English- Prisoner Aguilar-- - If you'll step over here, I'll give you... a basic layout of the facility.
- Aguilar fegyenc-- - Ha átlép ide, megmutatom... a létesítmény alaprajzát.
EnglishSpecifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.
Megadja a hasábok számát és elrendezését az aktuális lapstílushoz, kerethez vagy bekezdéshez.
EnglishThe layout of the room was not unlike this one, Tim Noonan saw in the fifty seconds of tape they had.
Tim Noonannak elég volt a szalagon levő ötven másodperc is, hogy ezt megállapítsa.