"leadership" translation into Hungarian

EN

"leadership" in Hungarian

HU

EN leadership
volume_up
{noun}

leadership (also: captaincy, command, conduct, direction)
Transatlantic cooperation is not possible without political leadership.
A transzatlanti együttműködés is nem lehetséges politikai vezetés nélkül.
This is the only way that we can lead, but real leadership is based on providing a good example.
Ez a vezetés egyetlen módja, a valódi vezetés alapja azonban a példamutatás.
Difficult moments such as this represent a real leadership challenge.
A nehéz pillanatok - mint amilyen ez is - igazi kihívást jelentenek a vezetés számára.
leadership (also: command, control, direction, guidance)
In particular, I agree with the need to strengthen political leadership and partnership.
Különösen egyetértek azzal, hogy szükség van a szakpolitikai irányítás és partnerség megerősítésére.
Let us consider whether political leadership would not be a good idea for revitalising the Single Market.
Vegyük fontolóra, nem lenne-e a szakpolitikai irányítás megfelelő eszköz az egységes piac újraindítására!
One of the main challenges to relaunching the Single Market is ensuring political leadership, commitment and coordination.
Az egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció biztosítása jelenti.
leadership
I'm going to talk about the simple truth in leadership in the 21st century.
-ik századi vezetői képesség egy fontos elvéről fogok beszélni.
There is the credit crunch, the economic crisis, the climate crisis - three tests of genuine leadership.
Itt van a hitelválság, a gazdasági válság és az éghajlati válság - a valódi vezetői képesség három próbája.

Synonyms (English) for "leadership":

leadership
leader

Context sentences for "leadership" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
Mindazonáltal úgy tűnik, képviselőcsoportjának vezetősége már ismeri a helyzetet.
EnglishThe majority of Russians like strong leadership - even ruthless leadership.
Az oroszok többsége szereti az erős vezetőket - még a könyörtelen vezetőket is.
EnglishNow he seemed perfectly willing to entrust the leadership of the whole matter to her.
- Úgy látszott, Lonnie ezúttal hajlandó teljesen átengedni a gyeplőt Dorisnak.
EnglishAnd, he added, we will have political leadership worthy of our national status.
És fűzte még hozzá nemzeti státusunkhoz méltó politikai vezetésünk lesz.
EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Munkája elő fogja segíteni, hogy a világ figyelme Kongóra és annak vezetőire irányuljon.
EnglishThe country is crying for leadership, and Mr. Chenkov has decided it's up to him.
Az ország igazi vezetőre vágyik, és Csenkov úgy gondolja, rajta a sor.
EnglishGeneral, Ryan said, the idea here is to rattle the cage of their po­litical leadership.
Tábornok szólalt meg Ryan , a szándékunk az, hogy felrázzuk a politikai vezetésüket.
EnglishThe EU's message to Ukraine's leadership is consistent and clear: now is the time to act.
Az Unió üzenete Ukrajna vezetésének tömör és egyértelmű: most kell cselekedni.
EnglishWell, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Nos, remélem, hogy hamarosan láthatóak lesznek a határozott vezetésre utaló jelek.
EnglishWe're trying to figure a way to shake up their po­litical leadership.
Éppen ezért szeretnénk még időben jobb belátásra bírni a politikai vezetésüket.
EnglishThe leadership of the country needs to focus on the future for the benefit of its citizens.
Saját polgárai érdekében, az ország vezetésének a jövőre kell összpontosítania.
EnglishThese are not the leadership skills that we need in the European Union.
Nem ezek azok a vezetői kvalitások, amikre az Európai Unióban szükségünk van.
EnglishIf we do not dare to set those priorities, we do not show leadership.
Ha nem merjük meghatározni ezeket a prioritásokat, nem vezetőhöz méltón járunk el.
EnglishMr Vanhecke received this writ two days after relinquishing the leadership of the party.
Vanhecke úr két nappal azután kapta az idézést, hogy lemondott a pártvezetői posztról.
EnglishOver the last five years, Dr Barroso showed strong, comprehensive leadership.
Az elmúlt öt év során dr. Barroso erős és alapos vezetőnek bizonyult.
EnglishIndeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.
Valójában senkit sem tudnék kiválasztani Egyiptomban, aki képes lenne átvenni a vezetést.
EnglishThis vision was set out last year with leadership from the European political community.
Ez a jövőkép tavaly alakult ki az európai politikai közösség vezetésével.
EnglishIt is with the European Council and its grotesque failure of political leadership.
Hanem az Európai Tanács ellen, és politikai vezetői szerepének groteszk sikertelensége ellen.
EnglishThe long-dead movement of the nineties seemed to fit the Squire’s style of leadership.
A kilencvenes évek hamvába holt mozgalma egybevágott a békebíró vezetői stílusával.
EnglishHe just needed good training, good equipment, and proper leadership.
Csak jó kiképzésre van szüksége, jó felszerelésre, és hozzáértő irányításra.