EN leading
volume_up
{noun}

Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance.
Ezenkívül Európának vezető szerepet kell játszania a pénzügyi irányítás globális rendszerével kapcsolatos tárgyalások során.
Leading the Union means bringing in a new idea on the issue of governance, on which you have just written in a newspaper.
Az Unió vezetése az irányítás kérdésével kapcsolatos új elképzelések kidolgozását jelenti, amelyről Ön épp most írt az egyik újságban.
leading (also: captaincy, command, conduct, direction)
Toronto already leading by 9, and here they come again.
A Toronto már 9 ponttal vezet,...és újra támadnak!
leading
leading
volume_up
ritkítás {noun} (nyomda)

Context sentences for "leading" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know, said Beatrice, leading the way, it's a shame to forgo the big wedding.
Hanem tudjátok indult előre Beatrice azért olyan kár, hogy nem lesz díszes esküvő.
EnglishSomehow I knew they'd see it my way,' Wargun said, leading the way into the city.
Valahogy sejtettem, hogy meg fognak érteni mondta Wargun, és elindult a kapu felé.
EnglishPrevious pension reforms are already leading to increasing poverty in old age.
Már a korábbi nyugdíjreformok is az időskori szegénység növekedéséhez vezetnek.
EnglishAfter all, the European Parliament should be at the leading edge of technology.
Az Európai Parlamentnek végtére is a legmodernebb technológiát kellene használnia.
EnglishGimli stood ill at ease, frowning, but Éomer came up to him, leading his horse.
Gimli komor képpel toporgott, de odajött hozzá Éomer, száron vezetve a lovát.
EnglishLeading the European Union at a time of global financial crisis is no easy matter.
Az Európai Unió vezetése a globális pénzügyi válság idején nem könnyű feladat.
EnglishThank you for your support during all these months leading up to this report.
Köszönöm a jelentés elkészítéséhez az ezekben a hónapokban nyújtott támogatást.
EnglishOh, he was leading scrap drives in those days, and he was an air-raid warden, too.
Apám akkoriban hulladékgyűjtő kampányokat vezetett, és légoltalmi parancsnok volt.
EnglishRemember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.
Emlékeznek mikor ez a kék doboz egyedül volt, vezette a világot, saját életét élve?
EnglishWe couldn't be no better off with a policeman himself leading the horse to Possum.
Ennél jobbat nem is kívánhattunk volna: mintha rendőr vinné Possumba a lovat.
EnglishWith two Imperials in the village you would leave a trail leading to Annurian's door?
Ezzel Annurian nyomára vezetnéd a két rendőrt, amiért az Öreg az életedet venné.
EnglishI really think that we have to investigate where these blind spots are leading.
Tényleg azt gondolom, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy ezek a vakfoltok hová vezetnek.
EnglishThe process leading up to Kosovo's independence was not instigated by the EU.
Azt a folyamatot, ami Koszovó függetlenségét elindította, nem az EU kezdeményezte.
EnglishWithout that warning, Macmillan had walked into the scandal, leading with his jaw.
Minthogy nem kapott figyelmeztetést, MacMillan szépen belesétált a botrányba.
EnglishThere was only the rusty avenue of the works, leading her eyes away into rain.
Csak az óramű rozsdás sugárútja volt, amely magával ragadta tekintetét, ki az esőbe.
EnglishFrom the very rocks of Avernus, pit fiends erupted, leading armies of winged devils.
Pokoldémonok emelkedtek fel Avernus sziklái közül, szárnyas ördögseregek élén.
EnglishKendall was now on the piano, leading his choir through an obscene refrain.
Kendall most zongorázott, és éppen egy vaskos refrént ismételgetett a kórussal.
EnglishPreia, leading the way as always, got there first and disappeared into the opening.
Szokás szerint Preia vezetett, ő ért elsőként a hasadékhoz, és eltűnt benne.
EnglishDurkin asked, unlocking one of the garage bays and leading Hallorann inside.
Szóval ő küldte jegyezte meg Durkin, kinyitotta a garázst, és bevezette Hallorannt.
EnglishThey were helping change a diaper, Venkman said, leading them into the apartment.
Segítettek pelenkát cserélni válaszolta Venkman és a lakásba vezette őket.