"to learn" translation into Hungarian

EN

"to learn" in Hungarian

to learn (also: to study, to profit)
If a man keeps his eyes open, he can learn a great deal.
Ha az ember nyitva tartja a szemét, rengeteg mindent tanul.
He learn something, so good for all of us.
Tanul ő is valamit, így hát mindannyiunknak haszna van belőle.
One does not learn charm fighting in the arena.
- Az arénában nem tanul kedvességet az ember.
to learn (also: to con, to memorise)
He had to learn to think that way and even act that way.
Hari érezte, hasznára válhat, ha megtanul úgy működni, mint ő.
The first sound thing you learn, he thought, is to have flaps and buttons on all your pockets.
Az első értelmes dolog, amit az ember életében megtanul, gondolta, hogy minden zsebén legyen gomb és lehajtó.
He stood still listening for a little hoping perhaps to learn something useful.
Állt és fülelt egy darabig, remélte, hogy megtud valami hasznosat.
A detective team would go to the car-rental agency immediately to see what they might learn there.
Két nyomozó azonnal az autókölcsönzőbe sietett, hátha ott megtud valamit.
A shrewd general learns everything he can about his opponent.
A jó generális mindent megtud az ellenségről, mielőtt harcba indulna.
to learn
Now he was learning that there would be no release.
Most pedig arról értesül, hogy a szabadlábra helyezés elmarad.

Context sentences for "to learn" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRoger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
Roger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
EnglishAll he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
Csak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
EnglishBut I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
De ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
EnglishBut, Mom, Levanna said, she's got to learn how the world works sooner or later.
- De, mama - mondta Levanna sértődötten -, nem árt, ha megtudja, milyen a világ.
EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
EnglishAll he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak rá.
EnglishCoulter, the witch hasn't spoken yet; we shall learn more from her.
Kérem, Mrs. Coulter; a boszorkány még nem beszélt; többet fogunk megtudni tőle.
EnglishHe must learn to honor you as such, and so must the daughter of Leodegranz- No!
Arthurnak meg kell tanulnia, hogy annak tiszteljen, és Leodegranz lányának is...
EnglishIt was heartbreaking to this investigator to learn of Deirdre's vain plea for help.
E sorok írójának nagyon fájt hallani, hogy Deirdre hiába könyörgött segítségért.
EnglishIn other words, does there always have to be an accident before we learn anything?
Más szavakkal: mindig kell történnie egy balesetnek, hogy bármit is megtanuljunk?
EnglishI have been in the Lands of Men seeking to learn the nature of that protection.
Most az Emberek Földjén jártam, és megpróbáltam megtudni, miféle Erő az, ami védi.
EnglishRyan had a lot to learn... but he also had a few things to teach, Harding realized.
Ryannek még sokat kell tanulnia de ő is tanulhat tőle ezt-azt, látta be Harding.
EnglishNow, if you intend to lurk in my shadow, Wither, you must learn to be silent.
Nos, ha az árnyékomban akarsz élni, Illó, akkor meg kell tanulnod csendben lenni.
EnglishA skilled physician can learn a great deal from a detailed description of symptoms.
Egy képzett orvos sokat meg tud állapítani a tünetek részletes leírása alapján.
EnglishNow it's time for a few of you lucky men to learn how to do the Tahitian hula.
Rákacsint néhány férfira a szerencse, mert megtanulhatja a tahiti hula táncot!
EnglishAre we therefore going to learn any lessons from this for the way Europe operates?
Ezért levonjuk-e a tanulságokat mindebből a tekintetben, ahogy Európa működik?
EnglishYou're gonna learn a lot, Prince joins in, almost beside himself with satisfaction.
Rengeteget fogsz tanulni szólal meg Prince, aki mindjárt elolvad saját magától.
EnglishShe was only aware of things which I didn't learn till so many decades had passed.
Csak olyan dolgokat tudott, amelyeket én ennyi évtized után sem tanultam meg.
EnglishYou know, Coop, there's one more thing you gotta learn about command, mate.
Tudod, Coop, van itt még valami, amit meg kell tanulnod - parancsot adni, haver.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Nehéz ezt az elvesztett időt behozni, de legalább valamit tanulhatunk belőle.