"leave-taking" translation into Hungarian

EN

"leave-taking" in Hungarian

EN leave-taking
volume_up
{noun}

leave-taking
leave-taking

Synonyms (English) for "leave-taking":

leave-taking

Context sentences for "leave-taking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, then, he said courteously, and stood up, a host taking his leave.
Akkor hát... mondta szívélyesen, és felállt, mint egy távozni készülő háziúr.
EnglishBut taking his leave and saying: I will return to you again, God willing, he departed from Ephesus.
Búcsúzáskor azonban megígérte: "Ha Isten is akarja, majd újra eljövök."
EnglishHe barely had time to get this done before taking his leave.
Mielőbb be akarta fejezni, hogy időben hazaindulhasson.
EnglishWe should leave, taking our EUR 2 million an hour with us, and we would all be better off.
Ki kellene lépnünk, és magunkkal vinni a 2 millió eurót, amibe az Unió nekünk óránként kerül, és akkor sokkal jobban járnánk.
EnglishHe saw the flyer leave, taking her to the ship, to safety.
Figyelte, ahogy a sikló eltnik az éjszakában.
EnglishWell, this trip ought to be pretty exciting, the Secret Service agent said, taking her leave smoothly to continue her duties.
Azt hiszem, ez elég érdekes út lesz mondta Helen D'Agostino, s továbblépett, hogy folytassa teendőit.
EnglishYour Highness, I noticed the absence of Princess Madouc at the leave-taking and went to inquire the reason for her lassitude.
- Felség, észrevettem Madouc hercegnő hiányzását a búcsúztatóról, és elindultam, hogy megtudjam az okát.
EnglishI am merely taking my leave of the Solar System.
EnglishI can have some time for my leave-taking.
EnglishTaking his leave, he returned to the walls, and passed round all their circuit, enheartening the men, and lending aid wherever the assault was hot.
Elköszönt, visszament a falra, körbejárta, bátorította az embereket, és segített, ahol meleg volt a helyzet.
EnglishI must be taking my leave.
EnglishFinally, patting them both, taking my leave of them with kisses, I shrank away and fell down exhausted into a large old velvet chair.
Végül megsimogattam őket, csókkal búcsúztam tőlük, aztán kifejtettem magamat a karjaikból, és kimerülten belerogytam egy régi, nagy bársonyfotelba.
EnglishBut Paul, when he had stayed yet many days, taking his leave of the brethren, sailed thence into Syria (and with him Priscilla and Aquila), having shorn his head in Cenchrae.
Pál még jó ideig ott maradt, aztán búcsút vett a testvérektől, és Priszcillával és Aquilával együtt Szíriába hajózott.
EnglishWomen are frequently perceived to be 'at risk' or 'second choice' individuals given their high probability of becoming pregnant or taking maternity leave.
A nők gyakran "kockázatos” vagy "másodrangú” egyének, mivel esetükben nagy a valószínűsége annak, hogy terhesek lesznek vagy szülési szabadságra mennek.
EnglishIt is unacceptable that they, the victims, should have to leave their homes, taking their children out of the family environment, while the aggressors remain at home.
Elfogadhatatlan, hogy nekik, az áldozatoknak kellett elhagyniuk otthonaikat, kiszakítani gyermekeiket a családból, míg a bántalmazó otthon maradhatott.
EnglishShe was taking leave of things, the clothes she'd brought with her, her ancient silver brush and comb, and the tattered books that lay on the table by the bed.
Most búcsúzott a dolgoktól, a magával hozott ruháktól, régi, ezüsthátú hajkeféjétől, ezüstfésűjétől és az éjjeliszekrényen heverő, rongyosra olvasott könyvektől.
EnglishFrom the point of view of the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left, this means that the EU is taking leave of its founding idea of being a peace project for Europe.
Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport úgy véli, ezzel az EU elszakad az európai békeprojekt alapgondolatától.
EnglishFollowing the reform of the Polish pension scheme, a provision was introduced whereby pension contributions for persons taking maternity leave and parental leave were financed from the State budget.
A lengyel nyugdíjrendszer reformját követően rendelkeztek arról, hogy az anyasági és apasági szabadságon lévők nyugdíjjárulékát az állam fizesse.