"Lech" translation into Hungarian

EN

"Lech" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Lech" in context.

Context sentences for "Lech" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTadeusz Mazowiecki and Lech Wałęsa not only changed their own world, but also ours.
Tadeusz Mazowiecki és Lech Wałęsa nem csupán a saját világukat változtatták meg, de a miénket is.
EnglishJust like Liu, our leader, Lech Wałęsa, strove for a bloodless transition and for freedom.
Liúhoz hasonlóan a mi vezetőnk, Lech Walesa is a vértelen átmenetért és a szabadságért küzdött.
EnglishIn his time, President Lech Kaczyński said that the European Union should have its own army.
Lech Kaczyński elnök úr a maga idejében mindig azt mondta, hogy az Európai Uniónak saját hadsereg kell.
EnglishThis reminds me of the efforts of Polish Communists, who, 25 years ago, said the same about Lech Wałęsa.
Ez a lengyel kommunisták törekvésére emlékeztet engem, akik 25 évvel ezelőtt ugyanezt mondták Lech Wałęsaról.
EnglishPresident Lech Kaczyński, despite a publicly made promise, has still not signed the Treaty of Lisbon.
írásban. - (PL) Lech Kaczyński elnök úr nyilvános ígérete ellenére ez idáig nem írta alá a Lisszaboni Szerződést.
EnglishIt is not up to him how long Lech Kaczyński remains President of Poland, no matter how much he wishes it were.
Nem tőle függ, hogy meddig marad Lech Kaczyński Lengyelország elnöke, bármennyire szeretné is, hogy így legyen.
EnglishLech Kaczyński, President of the Republic of Poland.
Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársaság elnöke.
EnglishThis is why I welcome the initiative proposed by Lech Wałęsa to represent the Chinese dissident symbolically in Oslo.
Ezért üdvözlöm Lech Walesa javaslatát, amely szerint szimbolikusan ő képviselné a kínai másként gondolkodót Oslóban.
EnglishMy secretary is a fifty-year-old Marine Corps gunnery sergeant that could grind us both down into little nubs, you old lech.
Az én titkárom egy ötvenéves tengerészgyalogos, aki mindkettőnkből haleledelt morzsol, vén kujon nevetett Curtis.
EnglishThe opposition was represented primarily by Solidarity, which was founded in 1980, headed by Lech Wałęsa and the organisation's advisors.
Az ellenzéket elsősorban az 1980-ban alapított Szolidaritás mozgalom képviselte Lech Wałęsa és a szervezet tanácsadóinak vezetésével.
EnglishThe lech dialed in the proper settings on her programming board, and then the weapons officer checked the instructions and pro- nounced them correct.
A technikus rögzítette a komputerben a megfelelő beállításokat, a fegyvertiszt pedig ellenőrizte és helyesnek nyilvánította azokat.
English(PL) Madam President, we all remember the years when Lech Wałęsa was released from prison and when Nelson Mandela was released after so many years.
(PL) Elnök asszony, mindannyian emlékezünk azokra az évekre, amikor Lech Wałęsát kiengedték a börtönből, és amikor Nelson Mandelát hosszú raboskodás után szabadon engedték.
EnglishCould you please explain to the House what exactly Mr Lech Kaczyński was doing at the European Council Summit and what you discussed with him in person?
Lenne olyan kedves kifejteni a Tisztet Ház előtt, hogy pontosan mit is keresett Lech Kaczyński úr az Európai Tanács csúcstalálkozóján, és hogy személyesen Ön miről tárgyalt vele?
EnglishThe Polish trade union, Solidarność, and its leader Lech Walesa, become household names across Europe and the world following the Gdansk shipyard strikes in the summer of 1980.
A gdanski hajógyárban 1980 nyarán lezajlott sztrájk nyomán Európa, sőt az egész világ megismerkedik a lengyel Szolidaritás szakszervezet és vezetője, Lech Walesa nevével.
EnglishI have another important question for you; how could Lech Wałęsa survive, and how could any of the opposition activists survive, after being sacked from their jobs by the Polish Communist regime?
Még egy fontos kérdésem van Önhöz; hogyan volt képes Lech Wałęsa vagy bármely ellenzéki aktivista a túlélésre, miután a lengyel kommunista rendszer kirúgta őket munkahelyükről?

Other dictionary words

English
  • Lech

More translations in the English-Vietnamese dictionary.