EN

leisurely {adverb}

volume_up
leisurely
Ráérősen és magabiztosan távolodtak el a léptei.
Miss Marple finished her breakfast, and got up in a pleasant leisurely fashion.
Miss Marple befejezte a reggelijét, és kényelmesen, ráérősen felkelt.
He dreamed of killing Nicias slowly and leisurely, looking him full in the eyes whilst he murdered him.
Azon elmélkedett, hogy Nikiászt lassan, ráérősen fojtja meg, közben mélyen a szemébe néz.
He had a hesitating manner; his mental processes were obviously leisurely.
Mozdulatai tétovák, az esze szemmel láthatólag lassan forog.
Shea climbed slowly to his feet and stretched leisurely, taking time to locate his pack.
Shea lassan föltápászkodott, lustán nyújtózott, és megkereste a csomagját.
He dreamed of killing Nicias slowly and leisurely, looking him full in the eyes whilst he murdered him.
Azon elmélkedett, hogy Nikiászt lassan, ráérősen fojtja meg, közben mélyen a szemébe néz.
Miss Marple finished her breakfast, and got up in a pleasant leisurely fashion.
Miss Marple befejezte a reggelijét, és kényelmesen, ráérősen felkelt.
Its genes would be telling it to grow at a leisurely rate, sufficient only to bring it to maturity in five months.
A génjei azt súgnák neki, hogy szép kényelmesen teremhet, mert van öt hónapja a teljes érésig.
When they finished dessert a few minutes after two-thirty, they followed Judge Harkin, at a leisurely pace, back to the courtroom.
Amikor fél három után néhány perccel a desszertet is elfogyasztották, Harkin bíró nyomában kényelmesen visszaballagtak a törvényszékre.
He chewed leisurely upon a few cardamom seeds, but he breathed uneasily.
Kim nyugodtan rágott néhány kardamon-magot, de lélegzete meggyorsult.
And he would go up to Umballa leisurely and - at a certain risk of exciting fresh suspicion - repeat his tale by word of mouth to the people concerned.
Akkor ő nyugodtan elmegy majd Umballába és - némi kockázattal, hogy új gyanút kelt -, élőszóval mond el mindent az érdekelteknek.
Lassan, megfontoltan kell támadnia.

Context sentences for "leisurely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMiss Marple finished her breakfast, and got up in a pleasant leisurely fashion.
Miss Marple befejezte a reggelijét, és kényelmesen, ráérősen felkelt.
EnglishShea climbed slowly to his feet and stretched leisurely, taking time to locate his pack.
Shea lassan föltápászkodott, lustán nyújtózott, és megkereste a csomagját.
EnglishThe sun is blocked by high clouds, and my pace is leisurely at best.
A legjobb esetben is csak azt mondhatom, hogy kényelmes tempóban dolgozom.
EnglishHe chewed leisurely upon a few cardamom seeds, but he breathed uneasily.
Kim nyugodtan rágott néhány kardamon-magot, de lélegzete meggyorsult.
EnglishIt was cruising westward at a leisurely four hundred and twenty nautical miles per hour.
Lustán húzott nyugat felé, óránként négyszázhúsz tengeri mérfölddel.
EnglishFrom there they rode north at a leisurely pace, walking Artaq frequently to rest him.
Innentől kezdve ráérősen kocogtak észak felé, gyakran leszállva Artaqról, hogy a ló pihenhessen.
EnglishHe began to pull down a bit more of the walls, in a leisurely sort of way, just to amuse himself.
- Kidöntött még egy kis faldarabot, pihenésképpen, csak úgy szórakozásból.
EnglishWhy don't you and your wife take a leisurely Saturday-afternoon drive tomorrow.
Miért nem autókáznak egyet szombat délután a feleségével?
EnglishHe had a hesitating manner; his mental processes were obviously leisurely.
Mozdulatai tétovák, az esze szemmel láthatólag lassan forog.
EnglishSay Amy is out for a leisurely drive in her VW bug... and along comes Eddie in his Ferrari.
Mondjuk Amy épp ráérősen kocsikázik a Volkswagen bogárjával... és Eddie melléér a Ferrarijával.
EnglishShe went to the bed where her old gown was lying and pulled it leisurely over her head, doing up the laces.
Az ágyhoz ment, ahol a régi ruhája hevert, könnyedén belebújt, és kezdte befűzni.
EnglishYessir, Delver, the Forager averred, splashing a little Gunga Din and tonic, which fell with leisurely beauty.
Bizony, Delver erősítgette a zsivány, és egy kis Gunga Din gint töltött tonikkal.
EnglishHe dreamed of killing Nicias slowly and leisurely, looking him full in the eyes whilst he murdered him.
Azon elmélkedett, hogy Nikiászt lassan, ráérősen fojtja meg, közben mélyen a szemébe néz.
EnglishMr Guthrie proceeded to a leisurely inspection of the art treasures acquired by the hopeful Mrs Lansquenet.
Guthrie úr szenvtelenül végignézegette a megboldogult reményteljes műgyűjtő kincseit.
EnglishHis pace appeared leisurely, a stroll at dawn to appreciate the stillness, admiring the birds.
Könnyed léptekkel haladt, mint aki a hajnal nyugalmát élvezi és a madárcsicsergésben gyönyörködik.
EnglishHank came to work mid-morning and began picking at a leisurely pace.
Hank a délelőtt közepén jelent meg az ültetvényen, és akkor is csak vonakodva látott neki a munkának.
EnglishTo have proceeded at a leisurely walk would have seemed unnatural.
A kényelmes poroszkálás valahogy természetellenesnek hatott.
EnglishDawdling, he took a leisurely cleanup at the Rec Bureau substation before changing into rec-day attire.
Ráérősen megtisztálkodott az Iroda szubállomásán, mielőtt szabadnapi ruháját felvette volna.
EnglishThey zigzagged at a leisurely pace through the tree-lined streets.
Kényelmes tempóban kocsikáztak a fák szegélyezte utcákon.
EnglishA moment later Keltset stood leisurely beside the still-muttering thief, the great mace held loosely in one hand.
A keze reszketett, miközben megoldotta a tasak zsinórját és kivette a Tündérköveket.

Synonyms (English) for "leisurely":

leisurely
leisure