"to lengthen" translation into Hungarian

EN

"to lengthen" in Hungarian

EN to lengthen
volume_up
[lengthened|lengthened] {verb}

to lengthen (also: to accord, to afford, to allow, to dilate)
to lengthen (also: to elongate)
to lengthen (also: to elongate, to extend)
to lengthen (also: to elongate, to give, to range, to stretch)
to lengthen

Context sentences for "to lengthen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll Frontex achieves is to lengthen the routes by which people flee.
A Frontex csak azt éri el, hogy meghosszabbítja az elmenekülési útvonalat.
EnglishThe shadows in the room had begun to lengthen with the approach of nightfall.
Az éjszaka közeledtével megnyúltak az árnyak a szobában.
EnglishBy now the daylight had faded to a silvery gray and the shadows of nightfall had begun to lengthen.
A napfény ezüst szürkeséggé tompult, az éjszaka árnyai nőni kezdtek.
EnglishMay God make your path straight, and may He lengthen the years of your life.
Az Isten vezéreljen és adjon neked hosszú életet.
EnglishAlthough his legs were unsteady, he managed to lengthen his stride and increase its frequency.
Bár lába rettenetesen fáradt volt, sikerült megnyújtania a lépteit, és egy idő után mozgása is szaporábbá vált.
EnglishRemember that their strategy is to lengthen the process as much as possible, to tire us, to wear us down, to weaken our resolve.
Ne felejtsd el, az a stratégiájuk, hogy amennyire csak lehet, elnyújtsák a folyamatot.
EnglishI operate to preserve and lengthen life.
Azért operálok, hogy megóvjam és meghosszabbítsam az életet.
EnglishHe managed to lengthen his stroke just a fraction more.
Sikerült kissé gyorsítani az iramán.
EnglishWe Chosen can aid thee in that aim with spells to do so that will transform thee, lengthen thy years, and enhance thy vigor.
Mi, Kiválasztottak képesek vagyunk arra, hogy átalakítsunk, meghosszabbítsuk az életedet, és növeljük az erődet.
EnglishEven though he slept to prolong his life, to lengthen it far beyond the lives of ordinary men, still one day he, too, must die.
Bár Druidaálommal nyújtotta életét, jóval hosszabbra a közönséges halandókénál, azért egy napon neki is meg kell halnia.
EnglishEven the discovery of Tessa had not infected Stuart with any last ditch desperation to lengthen the time remaining to him.
Még Tessa felfedezésétől sem fogta el az a kapuzárási pánik, amely kétségbeesetten kapkodva próbálná meghosszabbítani a hátralevő időt.
EnglishHer mouth looked small and strangely round also, as though it had lost whatever character caused it to lengthen into a woman's mouth.
Furcsán csücsöri lett a szája is, mintha megfosztották volna attól a jellegzetességtől, amely formára húzza az emberi szájat.
EnglishIn obtaining funds, however, finding co-financing may be a problem, and that may lengthen the time taken to obtain funds.
A források megszerzése esetén azonban problémát jelenthet a társfinanszírozás, és ez megnövelheti a források megszerzéséhez szükséges időt.
EnglishAction to lengthen the period of professional activity and increase the birth rate is called for in order to counter such a situation.
A helyzet megoldásához a munkában töltött idő meghosszabbítására és a születési ráta növelésére irányuló intézkedésre van szükség.
Englishto lengthen one's stride
EnglishAll thought of the impending gale and of the danger of our position was lost for the time being in the excitement of watching that distant square lengthen into a funnel as we ran down the reefs.
Az izgalom pillanatnyilag elfeledtette a közelgő vihart és helyzetünk veszélyeit, amikor az a távoli négyszög kéménnyé nőtt, miközben elhaladtunk a sziklaszirt mellett.
EnglishHere we bought in again a store of fresh provisions, especially beef, pork, mutton, and fowls, and the captain stayed to pickle up five or six barrels of beef to lengthen out the ship's store.
Itt megint elláttuk magunkat friss ennivalóval, marhahússal, disznóhússal és baromfival, a kapitány pedig megpácoltatott öt-hat hordó marhahúst, hogy tovább tartson a hajó készlete.

Other dictionary words