"lethal" translation into Hungarian

EN

"lethal" in Hungarian

EN lethal
volume_up
{adjective}

lethal (also: deadly, deathly, fatal, killing)
It guaranteed that no harmonium would get a lethal overdose of music.
Ez volt a biztosíték, hogy egyetlen harmónium se kapjon halálos adag zenét.
The Anti-Hippocrats are conducting lethal experiments on humans!
01:13:16.06,01:13:19.89 Az Anti-Hippocrat-ák halálos kisérleteket végeznek embereken!
Nothing lethal, but it would've immobilized an unprotected person for quite a while.
Nem halálos, de a védtelen embert jó hosszú időre kivonja a forgalomból.

Synonyms (English) for "lethal":

lethal
English

Context sentences for "lethal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMay I ask, my dear young lady, where you got hold of these lethal little tubes?
Megkérdezhetem, ifjú hölgy, hogy kerültek ide ezek a halált hozó készítmények?
EnglishAs his sweater rode up, Larsen saw the lethal oscillator clipped at his waistband.
Ahogy a szvettere felgyűűrőődött, Larsen látta az övére tűűzött oszcillátort.
EnglishIt had neither claws nor fangs, of course, but it was all the more lethal for that.
Annak ugyan nem voltak karmai és agyarai, mégis halálosabb volt minden másnál.
EnglishWas that what he was keeping out with these lethal fences: dirt peddlers?
Lehet, hogy ezekkel a kerítésekkel éppen az ilyen embereket akarja távol tartani?
EnglishThe tiny scout departed the galaxy in a manner that was picturesque, if ultimately lethal.
Az apró hajó látványosan, visszavonhatatlan véglegességgel távozott a galaxisból.
EnglishThere are no lethal weapons or drugs in the possession of any of us five.
Ötünk közül senkinek sincs a birtokában halált okozó fegyver vagy gyógyszer.
EnglishIf the bomb's yield is as promised, the lethal radius will encompass all of this.
Ha a bomba robbanóereje akkora lesz, mint Fromm ígérte, akkor ebben a sugárban tarolni fog.
EnglishTHIS RESIDENCE IS MANTRAPPED BY THE LETHAL DEFENSE CORPORATION OF SWEDEN.
EZT A HÁZAT CSAPDÁVÁ ALAKÍTOTTA ÁT SVÉDORSZÁG GYILOKVÉDELMI TESTÜLETE.
EnglishHe was beginning to feel like a man edging closer and closer to a potentially lethal drop.
Úgy érezte, mintha lépésről lépésre egy feneketlen szakadékhoz közeledne.
EnglishThere's somebody close (sandalwood), it said, somebody lethal in the dark, rotting in the dark.
Van valaki a közelben (szantálfa), valami gyilkos a sötétben, ott rohad a sötétben.
EnglishThe lethal, legendary eyes of Barry the Blade Muldanno were blinking and watching the floor.
Barry Muldanno, a Penge legendás szemei pislogtak és a földet pásztázták.
EnglishWhat the officers drank was a lethal green liquor made locally out of fermented lichens.
Õk az erjesztett zuzmóból helyileg párolt komisz zöld pálinkát itták.
EnglishIt's the fear that you've stumbled into a group of people sharing the same lethal hallucination.
A félelem, hogy egy olyan közösségbe csöppentél bele, amely gyilkosságokról hallucinál.
EnglishNow they were lethal, and would probably have slipped from his control sooner or later anyhow.
Most már halálosak voltak, és előbb-utóbb mindenképpen kicsúsztak volna az irányítása alól.
EnglishIf they even attempted to move him now, the results could be lethal-they could kill the man, Tim.
Ha most megmozdítanák, végzetes lenne az eredmény, megölnék vele, Tim.
EnglishThat was about the most lethal disease on the planet, and allowed only one in ten thousand to survive.
- Ez volt a bolygó leghalálosabb betegsége, és tízezer emberből mindössze egy élte túl.
EnglishBut the sight of a little boy holding such a lethal creature was more than Stacy could stand.
De egy hétéves kisfiú látványa, amint egy zöld kígyót tart a kezében, már sok volt szegény lánynak.
EnglishWhile the fumes are noxious to humans, to the Seeker they're lethal.
A füst az embereket csak elbódítja, de a Fürkészt megöli.
EnglishThe blood gasses had the CO well spiked into lethal range.
A vérben a halálosnál nagyobb szén-monoxid-koncentrációt mértek.
EnglishThey wavered, intimidated by his tone and manner, and the lethal, dull shine of the object he held.
Meghunyászkodtak az űrjáró hanghordozásától, modorától és a kezében tartott tárgy tompa csillogásától.