"lethargy" translation into Hungarian

EN

"lethargy" in Hungarian

EN lethargy
volume_up
{noun}

lethargy (also: listlessness)
Helyébe letargia és elkeseredés lépett.
A letargia a vereség előfutára.
Extremism is still a current threat and these extremists have an unwitting friend in the ballot box - lethargy.
A szélsőségesség még mindig meglévő fenyegetettség, e szélsőségeseknek pedig akaratlanul is van egy barátjuk a szavazófülkében - ez pedig a letargia.

Synonyms (English) for "lethargy":

lethargy

Context sentences for "lethargy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRecently, however, we have noticed a certain lethargy in the market's integration.
A legutóbbi időkben azonban bizonyos kifáradást tapasztaltunk a piaci integrációban.
EnglishWe need to snap out of the lethargy that has characterised energy innovation in recent decades.
Le kell ráznunk magunkról az energiainnovációt az elmúlt évtizedekben jellemző letargiát.
English'A lethargy that comes by right some few score years later.
- Teljes kimerültség volt, ami általában csak néhány évtizeddel később szokott jönni.
EnglishAs Dan grew increasingly eager for action, Marge seemed, by contrast, to seek relief in lethargy.
Miközben Danben fokozódott a tettvágy, Marge mintha a letargiában keresett volna menekvést.
EnglishThe jolt had snatched lethargy away for a while.
A kábítószer egy időre elűzte a letargiáját.
EnglishHis lethargy burned away in an instant.
Letargiája egy szempillantás alatt véget ért.
EnglishLethargy could lead to coma.
Könnyen letargiába, majd kómába eshet.
EnglishBecause of carelessness, poor planning, badly maintained equipment, government lethargy, greed, stupidity, overpopulation, and.
Okozhatja majd gondatlanság, gyönge tervezés, rossz karbantartás, a kormány tehetetlensége, kapzsiság, ostobaság, túlnépesedés, vagy...
EnglishAnd it was only the children who spoke; the adults all seemed sunk in a lethargy so ancient that they might never move or speak again.
És csak a gyerekek beszéltek; a felnőttekre olyan idült egykedvűség telepedett, hogy talán meg se mozdulnak, meg se szólalnak soha többé.
EnglishThe sooner the Grove shook off its lethargy the better, and he knew no surer way of stirring it than assaulting its commercial heart.
Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát, annál jobb, és nem ismert erre célravezetőbb módszert, mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen.