"lets get" translation into Hungarian

EN

"lets get" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lets get" in context.

Similar translations for "lets get" in Hungarian

let noun
get noun
to get verb
Hungarian

Context sentences for "lets get" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSorry to break up the party, but lets get the briefing under way, said Lyndhurst.
Sajnálom, hogy meg kell szakítanom a csevegést, de térjünk a tájékoztatásra mondta Lyndhurst.
EnglishLets get the cabinet into the corner here, between the sideboard and the drinks table.
Tegyük a szekrénykét ide a sarokba, a pohárszék és az italoskocsi közé.
EnglishIf there's going to be a Class C experience on this trip, lets get it over with as soon as possible.
- Ha a C osztályt is meg kell tapasztalnunk ezen az úton, essünk mindjárt túl rajta.
EnglishMostly my father just gives me the money that I ask for and lets me get what I want for myself.
[3] Apám többnyire csak idead annyi pénzt, amennyit kérek, és engedi, hadd vegyek rajta, amit akarok.
EnglishDegarmo said: Lets get it over and do what we have to do.
Essünk túl rajta, és tegyük meg, amit tennünk kell mondta Degarmo.
EnglishLets get going, the Avowed said, before they gather their wits.
Menjünk szólalt meg Börtönvas mielőtt még megjön az eszük!
EnglishNow, lets get out of here, before that server comes back.
Most pedig menjünk innen, még mielőtt visszajönne az a pincér.
EnglishLets get out of this, he said abruptly, and at once stood up.
Menjünk innen! állt fel Gordon minden átmenet nélkül.
EnglishShe lets you get close, then pushes you away.
Közel engedi magához az embereket, aztán meg jó messzire ellöki.
EnglishLets get Ettore and have him call up your house.
Akkor kerítsük elő Ettorét, és telefonáltassunk haza.
EnglishLets not get hysterical, she told Joephi and Mespa.
Ne hisztizzetek mondta most Zséfinek és Mespának.
EnglishAll right, Bugg, lets go and get her.
Rendben, Poloska, akkor menjünk, és hozzuk vissza a lányt!
EnglishLets get him out the back way, Degarmo said.
A hátsó bejáraton vigyük ki mondta Degarmo.
EnglishLets hope we can get some help for him there.
Reméljük, hogy ott tudnak rajta segíteni.
EnglishLets get it over with, said Mishkin.
EnglishLets get the doctor, said McBain.
EnglishLets get on to this one, Andy.
EnglishLets go get the canoe then.
EnglishLets get them in the lifeboat.
EnglishLets get back to the harbor.

Other dictionary words

English
  • lets get

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.