"lets say" translation into Hungarian

EN

"lets say" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lets say" in context.

Similar translations for "lets say" in Hungarian

let noun
say noun
Hungarian
say! noun
Hungarian

Context sentences for "lets say" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was saying--- well, lets say I'm working on a case, Father Karras.
Azt kezdtem mondani... szóval, mondjuk, dolgozom egy ügyön, Karras atya.
EnglishRavelston would be sure to say Lets go to a pub, or something!
Ravelston garantáltan azt mondaná: Üljünk be valahová!, vagy valami hasonlót.
EnglishLets say you nearly put a bullet in my back the other day, said Monk in English.
- Mondjuk úgy, hogy én vagyok az, akinek a hátába a minap csaknem golyót eresztett mondta Monk angolul.
EnglishLets say, just for the book, as intimately as my nasty little mind can conceive.
Mondjuk, csak a pontosság kedvéért, olyan bizalmasan, ahogy az én szemtelen agyacskám el tudja képzelni.
EnglishLets just say I have a personal interest in these bastards, said Munro, especially Mr.
Mondjuk úgy, hogy személyes érdekem fűűzőődik ezekhez a disznókhoz mondta Munro , különösen Mr. Szvobodához.
EnglishInside the USSR there was no question of giving a man a call at the office to say Lets have coffee.
A Szovjetunión belül szóba sem jöhetett, hogy felhívjanak valakit a hivatalban azzal: igyunk meg egy kávét.
EnglishLets just say I wont see a Christmas after this one.
Bemondjuk csak azt, hogy ez az utolsó karácsonyom.
EnglishLets just say, the fewer of those the better, Vincent said, and set about destroying the two phony passports in the sink.
- Nem is volt érdemes érteni - felelte Vincent, s nekifogott, hogy megsemmisítse a két hamis útlevelet.
EnglishThey have a spell which, if you say it, lets you walk through a door that isn't there, and find yourself in another world.
Van egy varázsigéjük, amelynek a segítségével átléphetünk egy nem létező ajtón, és a másik világban találhatjuk magunkat.
EnglishG or H, lets say.

Other dictionary words

English
  • lets say

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.