"letter opener" translation into Hungarian

EN

"letter opener" in Hungarian

See the example sentences for the use of "letter opener" in context.

Similar translations for "letter opener" in Hungarian

letter noun
Hungarian
open adjective
Hungarian

Context sentences for "letter opener" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDon't let it bother you, Frieda said, tilting her letter-opener nose and strolling over.
Ne is foglalkozz velük lépett Frieda Carrie-hez, előreszegve papírvágókés-orrát.
EnglishA dagger, a tin letter opener with a round hilt bearing the seal of the Rosicrucians.
Egy tőr, egy ón papírvágókés, gömbölyű nyelén a rózsakeresztesek jele.
EnglishHe had a gun, Brunette said, pushing it with the letter opener.
Pisztoly volt nála mondta Brunette, és megbökte a pisztolyomat a levélnyitóval.
EnglishHe picked up an ivory-handled letter opener, turned it over and over in his hands.
- Alexander felemelt az asztalról egy elefántcsontnyelű levélnyitót, és forgatni kezdte a kezében.
EnglishBut we have a tape of her plunging a letter opener into a man's stomach.
De felvettük, ahogy leszúrta őt egy levélnyitó késsel.
EnglishHe put the letter opener back and drew a short glass straw from the same pocket.
Visszatette tollkését, és ugyanabból a zsebéből rövidke üveg szívócsövet vett elő, majd tükröstül odanyújtotta Ásznak.
EnglishBrunette put the pen down and picked up a letter opener and pushed the gun around gently on his blotter.
Brunette lerakta a tollat, fölvett egy levélnyitót, és gyengéden az itatóspapírjára húzta vele a pisztolyt.
EnglishNext time it might be a letter-opener in the neck.
Legközelebb talán egy papírvágó kés fúródna a nyakába.
EnglishHe walked over to his desk and sat down and picked up his letter opener and poked at the ball of his thumb with the point.
Odament az íróasztalához, leült, elővette a papírvágókést, és hegyével a hüvelykujja végét piszkálta.
EnglishI thought you might use it for a letter-opener.
- Gondoltam, levélvágónak esetleg használhatja.
EnglishHe took a gold letter opener from the inside pocket of his fawn jacket and began to organize the pile of blow into long, chubby lines.
- Arany tollkést vett ki őzbarna zakójának zsebéből, és hosszú lánccá kezdte kotorni a fehér halmot.
EnglishIt's little better than a letter-opener really.
EnglishShe killed her cigarette in Morny's copper goldfish bowl, speared the crushed stub absently with the letter opener and dropped it into the wastebasket.
Elnyomta a cigarettáját Morny bronz aranyhalas hamutartójában, az összetört csikket szórakozottan döfködte a papírvágókéssel, majd bedobta a papírkosárba.
EnglishGlints collided, and the next moment he was screaming as he fell back against the door, Randolph following him to claim the letter-opener from the man's head.
Azután a csillogás megfakult, és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak, Randolph pedig tett egy lépést, hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját.

Other dictionary words

English
  • letter opener

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.