"letterbox" translation into Hungarian

EN

"letterbox" in Hungarian

EN letterbox
volume_up
{noun}

Above the letterbox was an ornate iron scrollwork sign that said CHEZ CHIEN in a Gothic script.
A postaláda felett díszes, csigavonalas vastábla, rajta gót betűkkel: CHEZ CHIEN.
The Postman was already whistling along the road to the next letterbox.
A postás már a következő postaláda felé tartott fütyörészve.
letterbox (also: letter box)

Context sentences for "letterbox" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the door he stooped and snatched up the pamphlet that had slid from the letterbox.
Az ajtónál megállt, és felvette a brosúrát, ami kicsúszott a levélnyílásból.
EnglishWhat I took out of the letter-box banished all my interest in Donald Frasers extraordinary revelations.
Amit kivettem a levélszekrényből, egy csapásra véget vetett minden érdeklődésemnek Donald Fraser rendkívüli látomása iránt.
EnglishSteve, see what's in the letterbox.
Dave, lássuk bele tudsz-e még szarni a postaládába.
EnglishThe chief had spread before him the letter published in the papers, not a facsimile, but the original itself which had been deposited in the letter-box of the department.
Ward úr éppen az újságokban közölt levelet nézegette, nem a hasonmását, hanem a főkapitányság levelesládájába bedobott eredetit.
EnglishIt was as if he had been staring at me through a letter-box to see who was there and now, letting the flap fall, had shut out the unwelcome intruder.
Olyan volt, mintha Pyle a levélszekrényen át nézett volna ki, hogy meglássa, ki áll az ajtó előtt, s most visszaejtette a kukucskálót, kizárta a nem kívánt betolakodót.
EnglishI shall not go into all of them today, but I should like to highlight one result of the unofficial trialogue that is very important to me, namely the combating of 'letterbox companies'.
Ma nem fogok az összesre kitérni, de szeretném kiemelni a nem hivatalos háromoldalú párbeszéd számomra igen fontos eredményét, azaz a "postafiók vállalatok” elleni fellépést.