"lettering" translation into Hungarian

EN

"lettering" in Hungarian

HU

EN lettering
volume_up
{noun}

lettering (also: caption, epigraph, inscription, label)
A small black truck with wire sides and no lettering on it was backed up to Geiger's place.
Kis, fekete teherautó állt a Geiger-féle bolthoz farolva, dróthálóból fonott oldalfalakkal, minden felirat nélkül.
What was even more remarkable about the aircraft, however, was the lettering on its vertical tail: u.s.
Ami azonban még inkább szembetűnő volt, a felirat a függőleges farokrészen: U.
POLICIA, hirdette a felirat.
lettering (also: font, type of print)
lettering (also: penmanship)

Synonyms (English) for "lettering":

lettering
letter

Context sentences for "lettering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I don't know if you can read the lettering, but it says, "Ivan the Terribus."
Nem, tudom, olvasható-e a szöveg, de az van odaírva, hogy "Ivan the Terribus."
EnglishBrys squinted, struggled a moment with the awkward lettering, then smiled.
Brys hunyorgott, küzdött egy percig az ósdi betűformálással, majd elmosolyodott.
EnglishThe name WHITE AND BLAZEVICH covered the wall behind her in thick, brass lettering.
A mögötte lévő falon vastag, sárgaréz betűkkel állt a cég neve: WHTTE ÉS BLAZEVICH.
EnglishThere was a round of leather with lettering on it, the lettering almost worn away.
A nyél alján cégjelzéses bőrdarabka volt, a betűk már alig látszottak rajta.
EnglishIt said, in simple lettering: Immortality is a privilege to be won and not a right.
Dísztelen betűkkel ez állt rajta: A halhatatlanság nem jog, hanem megszerezhető kiváltság.
EnglishLestat does everything in a big way-covers half the page with his magnificent lettering.
Lestat nagy léptékben csinál mindent, a fele oldalt telekanyarítja a gyönyörű betűivel.
EnglishThe size and thickness of the lettering mentioned in the Commission's proposal are insufficient.
A Bizottság javaslatában említett betűméret és vonalvastagság nem kielégítő.
EnglishOn the front of the entry hung a horizontal plaque with large lettering: LOVE YOUR HOME.
A tornác fölött jókora vászon kifeszítve, rajta a felírás: Légy hű a hazaszeretet szelleméhez!"
EnglishThe Greek lettering appeared lower down, and finally came the Latin.
A görög betűk valamivel ezek alatt helyezkedtek el, legalul pedig a latin szöveg következett:
EnglishPOLIZEI was printed on them, front and back, in gold lettering rather than the usual bright yellow.
Polizei volt rájuk írva elöl is hátul is a szokásos világossárga helyett, aranybetűkkel.
EnglishTrull stared down at the panel, running his fingers along the lettering.
Trull csak nézte a lapot, és végigfuttatta ujjait a jeleken.
EnglishA nondescript sign with faint lettering read: Mos Eisley Cantina.
Az épületen megfakult cégér hirdette, hogy MOS EISLEY KANTIN.
EnglishThe Commission's proposal for 3 mm lettering would, in many cases, be unworkable in practice.
A Bizottság 3 mm-es betűméretre vonatkozó javaslata sok esetben gyakorlatilag megvalósíthatatlan lenne.
EnglishShe held her breath as they passed the mailbox with the name Clifford on the side in small gold stick-on lettering.
Visszafojtotta a lélegzetét, amint elgurultak a Clifford feliratú postaláda mellett.
EnglishHe hadn’t seen any police seal, no lettering or insignia.
A gép pillanatnyi tétovázás nélkül haladt tovább dél felé.
EnglishBeneath the base a new row of lettering was just beginning to show.
Az alsó inda alatt újabb sor írásjel teteje tűnt elő.
EnglishIpan stared woozily at the meaningless lettering.
Énpánz szédelegve bámult a számára semmit sem jelentő betűkre.
EnglishLearn English, said the bold lettering.
Tanuljunk angolul, olvasta az egyiken az öles betűket.
EnglishI liked the old black lettering of the mortals long gone in whose memory each window had been erected.
Tetszettek a fekete betűkkel fölírt nevek, rég eltávozott halandók nevei, akiknek az emlékére ezeket az ablakokat készítették.
EnglishEach bore the family name of Mayfair in gold lettering.