"letters" translation into Hungarian

EN

"letters" in Hungarian

HU

EN letters
volume_up
{only plural}

letters (also: literature)

Synonyms (English) for "letter":

letter

Context sentences for "letters" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou returned to the office at about 3 o'clock and dictated half a dozen letters.
- Körülbelül háromkor visszajött az irodába, és vagy fél tucat levelet diktált.
EnglishAnd my father left me a legacy of his handwriting through letters and a notebook.
Édesapám a kézírását hagyta rám örökségül levelek és jegyzetfüzetek formájában.
EnglishAn identifier may consist of letters, digits and the underscore character ('_').
Az azonosító betűkből, számjegyekből és az aláhúzás karakterből ('_') állhat.
EnglishThe letters were executed clumsily, with a smeary black kindergarten exuberance.
A betűket ügyetlen kézzel rajzolták, a festék elkenődött, mint az óvodások rajzain.
EnglishMaybe he needed specific letters also in the second, third, and fourth positions.
Mert talán az is fontos volt neki, hogy mi a második, a harmadik, a negyedik betű.
EnglishAs Percy, he was writing letters to over twenty pen pals across North America.
Percyként több mint húsz levelezőtárssal tartotta a kapcsolatot Észak-Amerikában.
EnglishSome of these guys, it's like pulling teeth, judging by the number of letters.
Némelyik fickót nagyon nehéz megpuhítani, legalábbis a levelek számából ítélve.
EnglishAnd obviously each of these letters comes off about roughly equally frequent.
És nyilvánvalóan minden betű nagyjából durván egyenlő gyakorisággal fordul elő.
EnglishDistinguishes between uppercase and lowercase letters in identical index entries.
Az azonos jegyzékbejegyzések nevében megkülönbözteti a nagy- és a kisbetűket.
EnglishThe room was cramped when Beech andYarber worked there, writing their letters.
Ezért inkább egyenként besorjáztak a kis tárgyalóba, majd Argrow is bement utánuk.
EnglishFaintly glowing letters over the doors spelled out the words I Am the One True Spell.
Az ajtó felett halványan fénylő betűk szóltak - Én Vagyok Az Egy Igaz Varázslat.
EnglishI hand her the first seven letters of denial, and Dot reads them to the jury.
Átadom Dotnak az első hét elutasító levelet, hogy olvassa fel őket az esküdteknek.
EnglishThen Lance went up to see Aunt Effie and I came up here to finish my letters.
Utána Lance felment Effie nénihez, és én is feljöttem, és befejeztem a leveleimet.
EnglishInspector Hardcastle took a last deliberate look at the letters on the hall table.
Hardcastle felügyelő még egy pillantást vetett az előszobaasztalon fekvő levelekre.
EnglishI was just at your house, and the mail came... and Phil was opening letters.
Mi az Pont a házatoknál voltam és jött a posta... és Phil kinyitotta a leveleket.
EnglishIt was always some minutes before Mrs Wisbeach brought the letters upstairs.
Mint rendesen, beletelt egy kis időbe, mire Mrs. Wisbeach fölhozta a leveleket.
EnglishStrings of letters after his name, peers at you soulfully through pince-nez.
Neve után egy csomó cím áll, s olyan lelkesen néz rád csiptetős szemüvegén át.
EnglishShe initialed three letters rapidly, to keep from throwing her pen set at me.
Gyorsan leszignált három levelet csak azért, hogy ne vágja tollát a fejemhez.
EnglishAnd for months her frequent letters were the most interesting aspect of my life.
Hónapokon át az ő gyakori levelei jelentették életem legérdekesebb részét.
EnglishWith sudden interest I took a bunch of letters from a pigeonhole in the desk.
Hirtelen érdeklődéssel levélköteget húztam ki az íróasztal egyik rekeszéből.