"letting me know" translation into Hungarian

EN

"letting me know" in Hungarian

See the example sentences for the use of "letting me know" in context.

Similar translations for "letting me know" in Hungarian

let noun
me pronoun
Hungarian
to know verb
Hungarian

Context sentences for "letting me know" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose fools kept her at the station since this morning without letting me know.
Ezek a lusta, disznók reggel óta az állomáson tartották, és nem szóltak.
EnglishI don't think they would have tried to reactivate without letting me know.
Nem hiszem, hogy megpróbálnák reaktiválni őket anélkül, hogy tudatnának róla.
EnglishIt bothered me that he wasn't letting me know just what he was trying to find out.
Zavart, hogy nem közölte mi után kutat, és milyen eredményre jutott.
EnglishI am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
EnglishI am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
EnglishHe was signaling, letting me know that he was near.
Mégsem tettem mást, mint kissé lelassítottam a lépteimet, hogy utolérhessen.
EnglishYes, and he was letting me know it in an almost courteous way.
Igen, és ezt tudtomra is adta, mondhatni, gavallérosan.
EnglishAnd I only vaguely remember Armand letting me know that Louis was leaving him and he, Armand, did not want to go on.
És ott voltak a vén fekete tölgyek is, amelyek már akkor is álltak, mikor nem volt itt más, mint mocsár.
EnglishAnd I started to hear those steps behind me, like something deliberately following me and letting me know it.
És akkor kezdtem hallani magam mögött a lépéseket, mintha szándékosan követne valaki, és azt akarná, hogy tudjak is róla.
EnglishMy spy in the Court, the Chevalier Tialys, is in touch with me every day by means of the lodestone resonator, and he is letting me know what they discover.
A Törvényszéknél Tialys lovag a beépített emberem, napi kapcsolatban állunk mágnesrezgéses hangverő révén, és tájékoztat a fejleményekről.
EnglishWith great devotion Jesse had sent me one last letter, thick with euphemisms, and of no real value to anyone else, letting me know that she would never see me again.
Az odaadó Jesse utoljára küldött még nekem egy szépítő körülírásoktól sűrű levelet, amelyet rajtam kívül senki sem érthetett, és tudatta velem, hogy soha többé nem találkozunk.

Other dictionary words

English
  • letting me know

Have a look at the English-Portuguese dictionary by bab.la.