"letting out" translation into Hungarian

EN

"letting out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "letting out" in context.

Similar translations for "letting out" in Hungarian

let noun
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "letting out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKinson and Mareth glanced at each other, waiting him out, letting him be.
Kinson és Mareth összenéztek, várták, hogy az aggastyán ismét önmaga legyen.
EnglishI'm not letting this gulleyfish slip out of my grasp, Greedo thought .
Nem hagyom, hogy ez a csúszómászó kicsússzon a kezem közül, gondolta Greedo.
EnglishSir Nigel gazed at the ceiling for a long time before letting out a profound sigh.
Sir Nigel hosszan bámulta a plafont, mielőtt nagyot sóhajtott volna.
EnglishSomebody came from behind the curtain and knocked me out without letting me see him.
Valaki kilépett a függöny mögül, és leütött engem, anélkül hogy megláthattam volna, kicsoda.
EnglishJoshua said, He was taking quite a chance, letting her out from under his thumb for so long.
Nagy kockázatot vállalt, hisz kiengedte a markából - jegyezte meg Joshua.
EnglishThis time the rat squirmed furiously, letting out terrible little squeaks or cries, but did not die.
A patkány dühösen vergődött, borzasztóan, fülsértően visongott, de nem döglött meg.
EnglishShe lit it with grace and took a long puff, finally letting the smoke out her nose.
A lány kecses mozdulatokkal rágyújtott, mélyen a tüdejére szívta a füstöt, és lassan kiengedte az orrán.
English'No, no,' says I pleasantly, 'I am not so fond of letting the secret come out without your consent.'
Ne félj mondtam vidáman , a beleegyezésed nélkül nem árulom el a titkot.
EnglishHow can 1 forgive myself for letting Creideiki go out there alone?
Hogy bocsáthatom meg magamnak, hogy kiengedtem Creideikit egyedül?
EnglishIn 217 the bathtub suddenly split in two, letting out a small flood of greenish, noxious-smelling water.
A 217-esben kettéhasadt a fürdőkád, a zöldes, bűzös víz szétfolyt a kövön.
EnglishThe police would later tell me that the pilot light might have gone out, letting outjust a little bit of gas.
A rendőrség később elmondta, talán a gyújtóláng aludt el, s gáz szivárgott ki.
EnglishI shouldn't feel justified in letting it out of my possession, of course.
Annak persze nem örülnék, ha elszednék tőlem a pénzt.
EnglishI'm as ready as I'm going to be, Han said, brushing his brown hair and letting out a long breath.
Elkészültem az öltözködéssel, legalábbis amennyire tőlem tellett mondta Han, hátrasimítva a haját.
EnglishAnd I shall miss letting you out at night, too, Tigra.
És hiányozni fog a mozdulat, ahogy éjszakánként kiengedtelek, Tigra.
EnglishTaking a deep breath and letting it out slowly, he strode forward.
Nagy levegőt vett, lassan kifújta, majd elindult előre.
EnglishYou'll be letting out your own right names if you're not careful.'
Ha nem vigyáztok, még elveszítitek az igazi neveteket.
EnglishListening for the approach of vehicles, he could have risked letting his prisoners out of the trunk.
Figyelve a közeledő járműveket, megkockáztathatta, hogy kiengedje Kate-et és Jasont a csomagtartóból.
EnglishHe was still letting out those yipping, hurt little barks, and foam had started to splatter from the corners of his mouth.
Még mindig olyan élesen, fájdalmasan nyítt, és a szája szöglete habzani kezdett.
EnglishVanion said, letting his breath out explosively.
Hála Istennek! robbant ki Vanionból az eddig visszatartott lélegzet.
EnglishThey wanted to carry you out and dump you onto the street... but I talked them into letting me walk you out.
Ki akartak vinni és az utcára akartak dobni... de beszéltem velük és hagyták, hogy én vigyelek ki.

Other dictionary words

English
  • letting out

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hungarian-English dictionary.