"letting us" translation into Hungarian

EN

"letting us" in Hungarian

See the example sentences for the use of "letting us" in context.

Similar translations for "letting us" in Hungarian

let noun

Context sentences for "letting us" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.
Mindazonáltal nem hagyjuk, hogy megfosszanak bennünket e csodálatos hagyományunktól.
EnglishThey might just be letting us in so they can trap us inside.
Lehet, hogy csak azért engedtek be, hogy csapdába csaljanak!
EnglishShe's letting us take your new robot with us to the island.
Megengedte, hogy magunkkal vigyük az új robotot a szigetre.
EnglishFor communications they're letting us use satellite links so far, but those are being electronically moni- tored.
Ami a kommunikációt illeti, eddig nem nyúltak a műholdas kapcsolatokhoz, de elektronikusan figyelik őket.
EnglishVerger for letting us look around.
Köszönje meg Mr. Vergernek, hogy engedett körülnézni.
EnglishSince it was our man Remus killed in Bangkok, your people offered us the courtesy of letting us eliminate you.
Mivel Remus a mi emberünket ölte meg Bangkokban, az ön szervezete udvariasságból átengedte nekünk az ön likvidálását.
EnglishMuch oblige for letting us look at him.
Nagyon köszönjük, hogy megmutatta a lovat.
EnglishNo wonder they're not letting any of us go.
EnglishThanks for letting us talk to you.
Köszönöm, hogy szóba állt velünk.
English-You letting us in or not?
EnglishAnd a friend of mine in Austria felt so sorry for me that he talked the largest casino owner in Linz into letting us wrap his building.
És egy ausztriai barátom annyira megsajnált, hogy rábeszélte a legnagyobb kaszinó tulajdonosát Linzben, hogy becsomagolhassuk az épületét.
EnglishIt is not about letting the US pull the wool over our eyes about hidden military subsidies and ensuing cross-subsidisation.
Nem az a lényeg, hogy hagyjuk-e, hogy az Egyesült Államok megtévesszen bennünket a rejtett katonai szubvenciókkal és az ebből származó keresztszubvenciókkal.
EnglishI'm still excited by technology, but I believe, and I'm here to make the case, that we're letting it take us places that we don't want to go.
Még mindig izgat a technológia, ám azt gondolom, és azért vagyok itt, hogy erről beszéljek: hogy hagyjuk, hogy olyan helyekre vigyen bennünket, ahova nem is akarunk menni!
EnglishOur important political partners like the US are already letting us know this, and we do not know what will happen with other partners like Russia, for example.
Fontos politikai partnereink, például az USA, már tudatják ezt velünk, ráadásul nem tudjuk, hogy mi fog történni például az Oroszországhoz hasonló más partnerekkel.
EnglishYou are letting us go for the same reason you once spared Lodovic Trema, even though his mutation made all the other Zeroth Law robots eager to smash him to bits.
Ugyanazért eresztesz el bennünket, amiért egyszer életben hagytad Lodovik Tremát annak ellenére, hogy a mutációja miatt valamennyi Nulladik Törvényes robot darabokra akarta tépni.

Other dictionary words

English
  • letting us

In the English-Korean dictionary you will find more translations.