"levee" translation into Hungarian

EN

"levee" in Hungarian

See the example sentences for the use of "levee" in context.

Context sentences for "levee" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could smell and hear humans on the paths of the square, moving about the market, along the levee.
Embereket szimatoltam, embereket hallottam a téren, a piac körül, a töltés mentén.
EnglishShe was holding her Grand Levee in the drawing-room of the suite.
Nagy fogadásait lakosztályának szalonjában tartotta.
EnglishAnd then there were the Indians, who covered the levee on summer days selling herbs and crafted wares.
Azután meg indiánok, akik gyógyfüveket és fametszeteket kínálgatva lepték el nyári napokon a töltést.
EnglishThe sky was scarlet over the distant levee.
Az ég skarlátszínű volt a távoli töltés felett.
EnglishPerhaps she would have hesitated to stroll the unlighted levee if he hadn't been such a strong man, and so good, and capable of protecting her.
Candace talán habozott volna, de az erős, érte mindenre kész férfi közelsége ismét megnyugtatta.
EnglishThe long levee was crowded, and parties lasted late in the lavish staterooms, the decks rumbling with passengers and guests.
A hosszan elnyúló rakpart zsúfolt volt, a pompás luxuskabinokban késő éjjelig mulatoztak, a fedélzetek morajlottak az utasoktól és a vendégektől.
EnglishThe only credible explanation for Candace's surprise appearance was that someone had brought her here from the levee and stowed her in his food freezer.
Azt az egyetlen elfogadható magyarázatot találta Candace jelenlétére, hogy valaki idehozta a mólóról, és elrejtette az ételei között.
EnglishI mean, granted we had no business being behind that levee: a gentleman always sticks to his lit whether he told it or not.)
Lehetséges persze, hogy inkább az lett volna a kötelességünk, hogy a gát másik oldalán legyünk, de egy igazi férfi mindindig kitart a hazugsága mellett, akár kimondta, akár nem.)
EnglishWhen she glanced back, the house looked deceptively small and insignificant, more of a bunker than the handsome little cottage it was, behind its levee of sand.
Amikor Gifford visszanézett, a nyaraló csalókán kicsinek és jelentéktelennek rémlett, inkább bunkernek, mint mutatós kis tanyának a homoktöltés mögött.
EnglishIt had been raining when we reached the Motherhouse, our car plunging into the long avenue of giant oaks that led from the levee road to the immense double doors.
Esett, mikor az anyaházhoz értünk; esőben vetette bele magát az autónk az óriási tölgyek alagútjába, amely a töltéstől a magas kétszárnyú ajtóhoz vezetett.
EnglishThat is not the same as living beneath the volcano when you've just invented the wheel, or wondering whether your levee will break and drown your entire village.
Ez nem ugyanaz, mint a vulkán tövében élni, amikor a minap találtad fel a kereket, vagy azon tndni, mikor szakad a nyakadba a gát, és fullad meg az egész falu.
EnglishAs soon as they entered the gates of the retreat house, turning left off the river road with the levee behind them, Michael knew the place from the picture books.
Alighogy lekanyarodtak a folyóparti útról, maguk mögött hagyva a töltést, és befordultak a menedékház kapuján, Michael máris fölismerte a helyet a képeskönyvekből.

Other dictionary words

English
  • levee

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.