"level best" translation into Hungarian

EN

"level best" in Hungarian

See the example sentences for the use of "level best" in context.

Similar translations for "level best" in Hungarian

level noun
level adjective
to level verb
best adjective
best adverb
Hungarian
to best verb
well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian

Context sentences for "level best" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs he reflected, she did her level best with every invisible power at her command to kill him.
Miközben Lasher töprengett, a nő összeszedte egész láthatatlan erejét, hogy megölje.
EnglishIt will be necessary to ensure that we are not, at Community level, doing what is best left to Member States.
Fontos, hogy ne közösségi szinten végezzük azt, amit jobb a tagállamokra hagyni.
EnglishA uniformly high level remains Europe's best trump card in international competition.
A nemzetközi verseny tekintetében ezentúl is az egységesen magas színvonal marad Európa legnagyobb ütőkártyája.
EnglishWe must set up mechanisms at EU level to ensure that best practice is shared more effectively.
Olyan mechanizmusokat kell megalkotnunk EU-szinten, amik biztosítják a legjobb gyakorlatok hatékonyabb megosztását.
EnglishStarting the day with a proper blood-sugar level is the best antidote to snacking and sugar cravings.
A nap megkezdése a megfelelő vércukor szinttel a legjobb ellenszere a nassolásnak és a cukor utáni vágyakozásnak.
EnglishThe difficulty arises when the latter try to obtain the best level of protection across the whole of the Union.
A problémák akkor merülnek fel, amikor az utóbbiak a lehető legteljesebb oltalmat kívánják megszerezni az egész Unión belül.
EnglishMy country is doing its level best. It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Hazám minden tőle telhetőt megtesz a kérdés megoldása érdekében, de ezek az intézkedések nem elégségesek egy ekkora hullám megfékezéséhez.
EnglishWe are talking generally about offshore exploration and extraction of hydrocarbons and the best possible level of technical security.
Általánosságban a szénhidrogéneknek a lehető legmagasabb műszaki biztonsági szintű tengeri feltárásáról és kitermeléséről beszélünk.
Englishto do one's level best
EnglishHe'd visited the Fatherless and Widows in their affliction, the way the Gospels instructed, he'd done his level best to keep himself unspotted from the world.
Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben, ahogy az írás rendeli, minden tőle telhetőt megtett, hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól.
EnglishThe kid tried his level best to plant the blade in Hogan's neck, but the van had begun to tilt by then, running deeper and deeper into the sand-choked gully.
A kölyök, ahogy tőle tellett, megpróbálta Hogan torkára illeszteni a pengét, de a mikrobusz ekkorra már megdőlt, egyre lejjebb és lejjebb csúszott a homok borította árokba.
EnglishI agree that coordination is required at EU level, with the best arguments for this provided to us by the effects of the crisis, which we hope we have emerged from.
Egyetértek azzal, hogy szükség van uniós szintű koordinációra, és ehhez legjobb érvekkel a válság hatásai szolgáltak számunkra, amelyből mostanra remélhetően sikerült kikerülnünk.
EnglishIf the dandies defied the swordmaster, the soldiers would do their level best to 'accidentally' slay or maim them bothand none of their bodyguards would leave the tav-ern alive.
Ha a piperkőcök ellenkeznek a kardmesterrel, akkor a katonák megtalálják a módját, hogy véletlenül" megvágják mindkettőjüket - és a testőreik biztosan nem hagyják el élve a kocsmát.

Other dictionary words

English
  • level best

Search for more words in the Esperanto-English dictionary.