"level flight" translation into Hungarian

EN

"level flight" in Hungarian

See the example sentences for the use of "level flight" in context.

Context sentences for "level flight" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCome south, vector one-seven-zero, climb and maintain flight level three-three.
Álljanak egy-hét-zéró vektorra, emelkedjenek egy három-három repülési szintre, és tartsák.
EnglishAt two hundred fifty mlles per hour he felt that he was nearing his level-flight maximum speed.
Négyszáz kilométernél érezte, hogy közeledik a vízszintes sebesség határához.
EnglishHis arms felt leaden as he eased his EAGLE back to level flight.
A karjai mintha ólomból lettek volna, amikor újra vízszintbe állította az Eagle-t.
EnglishHe recovered to level flight and was quiet for a time before he spoke.
Visszatért a rendes helyzetbe, és jó darabig hallgatagon repült.
EnglishBandits at your twelve o'clock, Blue plus five-five, flight level zero-niner-zero, speed five hundred.
Banditák tizenkét óránál, kék plusz öt-öt, repülési magasság nulla-kilenc-nulla, sebesség ötszáz.
EnglishThen, Fletch, that bright creature said to him, and the voice was very kind, let's begin with Level Flight....
Akkor hát, Fletch mondta a fénylő lény melegen kezdjük azzal, hogyan is kell vízszintes repülni...
EnglishIn less than thirty seconds, the Lightnings tipped over to level flight at an altitude of fifty-five thousand feet.
Kevesebb mint fél percen belül a Lightningok ezerötszáz méter magasságban ismét vízszintesen repültek.
EnglishLantern four-five Fox, roger, at flight level four-five-zero, the Russian air traffic controller replied in hesitant English.
- Lantern négy-öt Fox, vettem, repülési magasság négy-öt-zéró -válaszolta habogó angolsággal a szovjet irányító.
EnglishI'm passing flight level 600.
Elhagytam a 600 kilométeres magasságot.
EnglishLet's begin with Level Flight.
EnglishAircraft is currently on the two-eight-two degree radial from Hoquiam at one hundred an thirty nautical miles, flight level two-five-zero, groundspeed four-twenty knots.
A gép pillanatnyilag a kettő-nyolc-kettő radiálfoknál jön Hoquiamból, egyszázharminc tengeri mérföldön, repülési szint kettő-öt zero, sebesség négy-húsz csomó.

Other dictionary words

English
  • level flight

More translations in the Norwegian-English dictionary.