"level look" translation into Hungarian

EN

"level look" in Hungarian

See the example sentences for the use of "level look" in context.

Context sentences for "level look" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoing this at international level then does not look as if it will work at all.
Ez nemzetközi szinten nem úgy tűnik, hogy egyáltalán működőképes lehetne.
EnglishI could see it in the set of her firm jaw, the level look of her grey eyes.
Láttam álla határozott vonalán, szürke szeme egyenes tekintetén.
EnglishWe need to look at best practices at national level and look into a European approach.
Meg kell vizsgálnunk a nemzeti szinten bevált gyakorlatokat, és európai megközelítést kell kialakítanunk.
EnglishIt's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.
Ez egy rendszerszintű vizsgálata annak, hogy hogyan igazgatjuk az oktatást, mit nyújtunk és kinek.
EnglishShe gave me a level look which was not too admiring.
A lány nem túlságosan rajongó pillantást vetett rám.
EnglishOn the horizontal level, we need to look, in particular, at innovation policy throughout the entire value-added chain.
Horizontális szinten különösen az egész értékláncban megjelenő innovációs politikára kell tekintenünk.
EnglishHe paused and swept me with a hard level look.
Megállt, és végigmért kemény, egyenes tekintetével.
EnglishHis blue eyes gave me a smooth level look.
A komornyik kimért pillantást vetett rám kék szemével.
EnglishLook, Alec, level with me.
EnglishHe gave me the level steady look.
EnglishTony gave him a level look.
EnglishNo matter what level you look at, whether it's at the ecosystem level or at the species level or at the genetic level, we see the same problem again and again.
Bármelyik szintet figyelnénk, legyen az az ökoszisztéma, a faji vagy a genetikai szint, ugyanazt a problémát látjuk újra meg újra.

Other dictionary words

English
  • level look

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Esperanto dictionary.