"level of interest" translation into Hungarian

EN

"level of interest" in Hungarian

See the example sentences for the use of "level of interest" in context.

Similar translations for "level of interest" in Hungarian

level noun
level adjective
to level verb
interest noun
to interest verb
Hungarian

Context sentences for "level of interest" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want to congratulate you on your level of interest and dedication to the subject.
Szeretnék gratulálni a téma iránti élénk érdeklődésükért és odaadásukért.
EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
A felszólalók száma már önmagában világosan mutatja, milyen nagy az érdeklődés a téma iránt.
EnglishCalculates the level of interest for unchanged amortization installments.
A változatlan törlesztési részletfizetések kamatszintjét számítja ki.
English(RO) Mr President, creating a European identity and increasing the level of interest in the EU are major challenges.
(RO) Elnök úr, az európai identitás megteremtése és az EU iránti érdeklődés fokozása egyaránt jelentős kihívás.
EnglishAll this demonstrates the level of interest in this subject among Members.
Munkánkat a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal szoros összefogásban valósítottuk meg. Fentiek is mutatják a téma iránti érdeklődés szintjét a képviselők körében.
English. - Mr President, today's debate illustrates Parliament's high level of interest and concern regarding patient safety.
, a Bizottság tagja. - Elnök úr, a mai vita jól szemlélteti a betegek biztonsága iránti élénk parlamenti érdeklődést és aggodalmat.
EnglishHow can we achieve the same level of interest in the human rights situation in Hungary as you have in the human rights situation in Cuba?
Hogyan érhetnénk el, hogy Önök ugyanakkora érdeklődéssel foglalkozzanak a magyarországi emberi jogi helyzettel, mint a kubai emberi jogi helyzettel?
English. - (EL) Mr President, ladies and gentlemen, today's debate demonstrated the high level of interest in this important sector of public health.
, a Bizottság tagja. - (EL) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a mai vita bizonyította a közegészségügy ezen fontos területe iránti magas fokú érdeklődést.
EnglishI am expecting the same level of interest from the US authorities as well regarding the equal treatment of Member States in relation to the Visa Waiver programme.
Hasonló érdeklődést várok az amerikai hatóságok részéről a vízummentességi programmal kapcsolatban a tagállamokkal szembeni egyenlő bánásmód vonatkozásában.
EnglishOne example will suffice: the report wants, through incentives and subsidies, to boost the low level of interest shown by young people in agricultural work and country life.
Egy példa is elegendő: a jelentés ösztönzők és támogatások segítségével akarja a fiataloknak a mezőgazdasági munka és a vidéki élet iránti alacsony érdeklődését növelni.

Other dictionary words

English
  • level of interest

Have a look at the Finnish-English dictionary by bab.la.