"level out" translation into Hungarian

EN

"level out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "level out" in context.

Similar translations for "level out" in Hungarian

level noun
level adjective
to level verb
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "level out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the front seat, Winston moved from panic level to out-and-out we're-gonna-die mode.
Az első ülésen Winston túljutott a pánikon, most már beletörődött, hogy "úgyis-itt-döglünk-meg".
EnglishSwift development is the only way to level out the differences.
A gyors fejlesztés az egyetlen módja a különbségek kiegyenlítésének.
EnglishAt a higher level he came out in a passage akin to those he had seen in the hold of Estcarp.
Valamivel magasabban egy olyan járatban bukkant ki, amihez hasonlókat már látott Estcarp börtöneiben.
EnglishCuriosity and intellectual ability are blunted just enough to level out social development.
A kíváncsiság és az intellektus visszafejlődik, éppen csak annyira marad meg, hogy ne induljon meg a szociális satnyulás.
EnglishGlover struck the grasping hand away and pressed his palms together at chest level, fingers pointing out.
Glover lerázta magáról a trónörökös kezét, tenyereit pedig kifelé mutató ujjakkal összezárta a mellkasa előtt.
EnglishOne of the tasks of the G20 group should be to level out incomes in Europe and on a world scale.
A G20-csoport egyik fő feladatának annak kell lennie, hogy kiegyenlítse a jövedelmi szinteket Európában és világszerte.
English- Must be a level three out there.
- Legalább hármas szintű vihar van.
EnglishIn the Europe of the 27, the problem can no longer be dealt with at Member State level; it is crying out for much more complex Community action.
A baj a 27-ek Európájában tagállami szinten többé már nem kezelhető, hanem komplex közösségi fellépés után kiált.
English'Bow planes to zero, level out.'
EnglishIn the interests of the welfare of its citizens and through the Member States, the European Union must try to level out pension systems.
Állampolgárai jóléte érdekében az Európai Uniónak meg kell próbálnia kiegyensúlyozni a nyugdíjrendszereket a tagállamok között.
EnglishIt will be important in the next financial period that we continue to try to level out the differences between countries with respect to GDP.
A következő pénzügyi időszakban fontos lesz, hogy továbbra is megpróbáljuk kiegyenlíteni a GDP vonatkozásában az országok között fennálló különbségeket.
EnglishThe agenda proposes 13 specific actions at EU level to be carried out in partnership with governments, social partners and civil society.
A menetrend 13 konkrét intézkedést határoz meg uniós szinten, amelyeket a kormányokkal, szociális partnerekkel és a civil társadalommal együttműködve kell végrehajtani.
EnglishHowever, fighting poverty and initiating efforts to tackle environmental problems at a global level should be carried out within the framework of the UN.
Mindazonáltal, a szegénység elleni küzdelemnek és a környezetvédelmi gondok megoldását célzó erőfeszítéseknek világszinten az ENSZ-nek kell keretet biztosítania.
English(SK) The figures for the 2006/07 quota year show an under-usage of 1.9 million tonnes of milk at EU level, with 18 out of 27 Member States producing below their national quotas.
(SK) A 2006-2007-es kvótaév adatai EU-szinten 1,9 millió tonna tejnyi alulteljesítést mutatnak úgy, hogy a 27 tagállamból 18 a nemzeti kvóta alatti mennyiséget termel.
EnglishDespite the gravity of the economic crisis, the objective of the European Union funds, which is to level out the differences in development within the Union, is closer to being achieved.
A gazdasági válság súlyossága ellenére az uniós alapok célkitűzése, mégpedig az Unión belüli fejlődésbeli különbségek kiegyenlítése, közelebb van a megvalósításhoz.

Other dictionary words

English
  • level out

Search for more words in the English-Esperanto dictionary.