"level playing field" translation into Hungarian

EN

"level playing field" in Hungarian

See the example sentences for the use of "level playing field" in context.

Context sentences for "level playing field" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
Mint ahogy a biztos úr is mondta, nagyon fontos az egyenlő feltételek biztosítása.
EnglishThis level playing field should be closely monitored by the European Commission.
Az azonos feltételeket szigorúan ellenőriznie kell az Európai Bizottságnak.
EnglishThis is all about establishing a level playing field and equal opportunities for all.
Mindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni.
EnglishBeef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
A marhahústermelők nem kiváltságokat akarnak, csak egyenlő feltételeket.
EnglishA level playing field between European ports is an essential precondition.
Az európai kikötők között az egyenlő esélyek biztosítása alapvető előfeltétel.
EnglishIn addition, these rules guarantee a level playing field between insurers.
Ezen kívül, ezek a szabályok garantálják a biztosítók közötti versenysemlegességet.
EnglishThere must be a level playing field, but only in clearly defined sectors.
Egyenlő esélyeket kell biztosítani, de csak bizonyos konkrét szektorokban.
EnglishThat is also necessary in order to create a level playing field in terms of competition.
A verseny tekintetében egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez erre is szükség van.
EnglishIt establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
A megállapodás mesterségesen teremt egyenlő feltételeket a banánexportőr országok számára.
EnglishThus, we can now say that there is more or less a level playing field.
Így elmondhatjuk, hogy többé-kevésbé egyenlő versenyfeltételek állnak fenn.
EnglishIts main task is to create a level playing field for regions within the European Union.
Legfőbb feladata, hogy egyenlő esélyeket teremtsen az Európai Unió egyes régiói számára.
EnglishThe single market is not about a fortress with a level playing field inside.
Az egységes piac nem egy erőd, amelyen belül mindenki egyenlő esélyekkel léphet be a játékba.
EnglishCompetition is good, but care must be taken to ensure that it takes place on a level playing field.
Jó a verseny, de vigyázni kell, hogy biztosítsuk hozzá az egyenlő feltételeket.
EnglishThis means that it is important, however, that a truly level playing field be created.
Ez azt is jelenti azonban, hogy fontos, hogy valóban egyenlő versenyfeltételeket alakítsunk ki.
EnglishIt creates a level playing field across Europe, reducing red tape and production costs.
Egyenlő feltételeket teremt Európa-szerte, csökkentve a bürokráciát és a termelési költségeket.
EnglishTherefore, I want any labelling system to create a level playing field.
Ennélfogva mindenfajta címkézési rendszertől az egyenlő versenyfeltételek biztosítását várom.
EnglishIt must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.
Gondoskodni kell arról, hogy a kereskedelmi ügyek megtárgyalása egyenlő feltételek mellett történjen.
EnglishSo here we have to look at the issue of the level playing field.
Itt tehát az egyenlő versenyfeltételek kérdését kell megvizsgálnunk.
EnglishInstead, we must ensure that there are uniform rules so that we create a level playing field.
Ehelyett egységes szabályokat kell biztosítanunk, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremthessünk.
EnglishHence, what we must achieve with CAP reform is a level playing field for all Europe's farmers.
Ezért a KAP reformja révén valamennyi európai gazdálkodó számára egyenlő esélyt kell biztosítani.

Other dictionary words

English
  • level playing field

More translations in the Arabic-English dictionary.