"leveled off" translation into Hungarian

EN

"leveled off" in Hungarian

See the example sentences for the use of "leveled off" in context.

Context sentences for "leveled off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen things leveled off once more, and I realized this might go on for a long time.
Miután újra elcsendesedett a ház, rájöttem, hogy ez még nagyon sokáig eltarthat.
EnglishIt spun down about five thousand feet and then I dragged it out and leveled off.
Mintegy másfél kilométernyit pörgött lefelé, aztán kiráncigáltam és kiegyenesítettem.
EnglishThe line of dunes leveled off, and a section jutted out on the side away from the sea.
A dűne teteje egyenletesebbé vált, helyenkint messzire elkanyarodott a tengertől.
EnglishThe trail leveled off again and then sloped steeply downward, and then he would be there.
Az ösvény megint simán vezetett tovább, majd ismét meredeken lejteni kezdett.
EnglishIn six hauls, the sand which had been piled up was completely leveled off.
Hat fordulót csináltak, és a katlan fenekéről eltűnt a homokkupac.
EnglishHe recognize the stall-warning buzzer, applied maximum afterburner and leveled off to wait for his airspeed to increase.
Maximális utánégésre kapcsolt, szintbe állt, és várta, hogy visszanyerje a kellő sebességet.
EnglishAs Luger counted the altitude down, Elliott decreased the descent rate until the Old Dog was leveled off.
Luger a magasságmérő állását számolta, Elliott pedig csökkentette a magasságot, amíg a gép egyenesbe nem állt.
EnglishAfter a short time, the ground leveled off and the air began to feel strange: thick with moisture and something else, something oily.
A talaj lejtése egy idő után megszűnt, és a levegő páratartalma jócskán megemelkedett.
EnglishThe Blackbird was now passing through sixty thousand feet, and leveled off to head southeast toward the White Sands Missile Range.
A Blackbird pedig már hatvanezer lábon délkeleti irányban tartott, a White Sands rakétakilövő felé.
EnglishIt leveled off, seemingly only a few scant feet above the icy foaming waters, and flew directly at the fishing vessel.
Lejjebb szállt, úgy tűnt, csak néhány lábnyira lebeg a tarajos hullámok felett, egyenesen a halászhajónak tartott.
EnglishHe leveled off at the minimal sector altitude, throttled back to ninety percent and began a slow roll to the left to try to reacquire the B-52.
A lehető legalacsonyabbra ereszkedett és lassan balra fordult, újra be akarta fogni a B-52-est.
EnglishMercifully, the road leveled off.
Szerencsére az út lassan egyenletesebbé vált.
EnglishAt once the slope leveled off.
Az emelkedőnek hirtelen vége szakadt.
EnglishHe leveled Off a thousand feet above his initial pursuit altitude and searched the horizon out his left cockpit window for the source of the missile alert.
A pilótafülke ablakából figyelte az égboltot, hátha megpillantja a gépet, amelyik rakétával fenyegeti.
EnglishMaine leveled off at one hundred feet, well above the thermocline layer, the boundary between relatively warm surface water and the cold deep water.
A hideg mély és a viszonylag melegebb felszíni víz határát alkotó réteg drasztikusan megváltoztatta az akusztikai viszonyokat.
EnglishMirisch leveled off at two thousand feet, waited until Milo was back safely in position on his wing, then scanned the skies for the unknown attacker.
Mirisch kétezer lábnál kiegyenlítette a magasságot, megvárta hogy Milo biztonságosan felzárkózzék, aztán pásztázni kezdte az eget az ismeretlen támadó után.

Other dictionary words

English
  • leveled off

Moreover, bab.la provides the English-Chinese dictionary for more translations.