"levelling out" translation into Hungarian

EN

"levelling out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "levelling out" in context.

Similar translations for "levelling out" in Hungarian

to level verb
level noun
level adjective
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "levelling out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe idea of levelling out inequalities in the area of health is based on the value of human life.
Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek kiigazításának koncepciója az emberi élet értékén alapul.
EnglishIt has a particular role to play in levelling out opportunities and uniting EU economies in the new Member States.
Az intézmény konkrét szerepet játszhat az esélyek kiegyenlítésében és az EU gazdaságainak egyesítésében az új tagállamokban.
EnglishLevelling out the differences in development between individual countries and regions of the Community is in the interests of the entire EU.
A fejlődésbeli különbségek kiegyenlítése a Közösség egyes országain és régióin belül az egész Unió érdeke.
EnglishI believe that the EU's attention should be still largely paid to the principle of solidarity and instruments for levelling out the income disparities.
Úgy vélem, hogy az EU-nak még mindig nagyrészt a szolidaritás elvére és a jövedelmi egyenlőtlenségek elsimítására szolgáló eszközökre kellene fordítania figyelmét.

Other dictionary words

English
  • levelling out

Even more translations in the Finnish-English dictionary by bab.la.