EN levelly
volume_up
{adverb}

Loyse nyugodtan végigmérte.
I checked with a friend yesterday who has access to a computer, said Preston levelly.
Tegnap ellenőriztem egy olyan barátommal, aki hozzá tud férni egy számítógéphez mondta nyugodtan Preston.
levelly (also: coolly, demurely, placidly, sedately)
Higgadtan nézett Paulra.
Nem, asszonyom felelte a férfi higgadtan.

Context sentences for "levelly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe looked levelly into the apex's eyes and he knew he was going to keep playing.
Egyenesen a csúcsnemű szemébe nézett, és tudta, hogy folytatni fogja a játékot.
EnglishIt's a sacred shrine, cousin, said Brackman, looking at the rube levelly.
Ez itten egy szent emlékhely, öcsém mondta Brackman, és keményen a bunkó szemébe nézett.
EnglishKoris threw his helm on the table below the map, and leaning on his ax regarded Simon levelly.
Koris ledobta az asztalra sisakját, és bárdjára támaszkodva Simon szemébe nézett.
EnglishShe leaned back in her chair and put her small neat hands on her desk and looked at me levelly.
Hátratámaszkodott, csinos kis kezét az asztalra tette, és szemből nézett rám.
EnglishThe butler looked at me levelly and yet with a queer lack of expression.
A komornyik rám nézett, egyenesen és mégis furcsán, kifejezéstelenül.
EnglishCaptain Leicester met his eyes levelly and with taut hostility.
Leicester kapitány mereven és ellenségesen nézett szembe vele.
EnglishShe dropped the knuckle, looked at me levelly, quiet, composed and the hands on her knees now not straining at all.
Leejtette a kezét, mereven nézett, csendesen, fegyelmezetten, és a térdén nyugvó keze egyáltalán nem volt feszes.
EnglishIf, she said levelly, I am dead or lost and you go against Hjemur alonedo not consider being taken prisoner there.
Ha... kezdte bizonytalanul Morgaine én meghalok, és egyedül kell Hjemurba menned..., ne engedd, hogy élve elfogjanak!
EnglishI see, she said, and looked at him levelly.
Értem felelt a nő, és mereven nézte a férfit.
EnglishHe looked at me levelly from his sorrowful eyes.
Egyenesen rám nézett bánatos szemével.
EnglishGurgeh looked levelly at the drone, eyes narrowed.
EnglishCronjager was staring at him levelly now.
Most lapos pillantást vetett rá Cronjager:
EnglishShe gazed levelly at the machine for a moment.
EnglishGo on, Doctor, he said levelly.
Folytassa csak, doktor mondta leereszkedően.
EnglishI don't get it, she looked at me levelly.
EnglishOgunwe looked at her levelly.
A király hidegen mérte végig az asszonyt.
EnglishFionchadd regarded his father levelly.
EnglishThe avatar looked levelly at him.
EnglishShe was looking at him levelly.
EnglishZiller gazed levelly at him.