EN lever
volume_up
{noun}

lever (also: handle, wing, school)
volume_up
kar {noun}
In principle it was only a great lever, freely swinging on some fulcrum.
Lényegében nem más, mint egy alátámasztott, szabadon libegő kar.
The lever you slide to switch on the defroster doesn't move.
Az a kar sem mozdul, amivel az ablakfűtést lehet beindítani.
Irányító-fogantyú, kar.
It is the second lever that we can use to consolidate national budgets.
Ez a második eszköz, amelyet a nemzeti költségvetések konszolidálására felhasználhatunk.
It is a lever with which the EP can exercise its power.
Ez egy olyan eszköz, amellyel az Európai Parlament gyakorolhatja a hatalmát.
While the EU budget is a major political lever, the ceiling on the EU's own resources has remained unchanged since 1993.
Míg az Unió költségvetése jelentős politikai eszköz, az Unió saját forrásainak plafonja 1993 óta változatlan.
lever (also: ascendancy, hold, impact, inflow)
lever (also: balk, crow, pole, purchase)
lever (also: ear, grip, haft, handle)
One hundred percent down, lever down.spiM.
- Száz százalékra lent, fogantyú lent.
Irányító-fogantyú, kar.
lever (also: erector, jack, hoist, gin)
volume_up
emelő {noun}
We have experienced the euro as a lever for creating a European financial market.
Tapasztaltuk az eurónak az európai pénzpiac létrehozása érdekében kifejtett emelő hatását.
lever (also: leverage, lift)
lever (also: prize)
If you hold your left hand still and use the right like a lever you won't get half so tired.
- Akkor nem kell mozgatni, a jobb kéz pedig, mint az emelőkar, és nem fárad el annyira.

Synonyms (English) for "lever":

lever

Context sentences for "lever" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd this' she touched a lever on the side of the chair 'regulates the voltage.
És ez - a nő a szék oldalán lévő karra mutatott - szabályozza a feszültséget.
EnglishOrmack dropped the landing-gear handle and flipped the airbrake lever full up.
A másodpilóta elengedte a hajtómű fogantyúját, és teljesen felhúzta a féket.
EnglishHigh above, Roger took his hands off the lever and leaned out to see what was going on.
Roger levette kezét az emelőrúdról, s előrehajolt, megnézni, mi történik lent.
EnglishUlan Dhor pressed hard down on the speed lever, and air whined and sang behind the craft.
Ulan Dhor erősen nyomta a gázkart, és a levegő süvítve zúgott el a jármű mellett.
EnglishThis business of twisting a wheel or pulling a lever was naught in comparison.
Ezekhez képest az, amit itt kellett csinálnunk, nevetségesen egyszerű, gyerekjáték volt.
EnglishWe create robotic workers that we treat like assets, to lever and just throw away.
Robotmunkásokat nevelünk, akiket eszközként kezelünk, hogy kihasználjuk és eldobjuk őket.
EnglishSomeone was throwing stones: Roger was dropping them, his one hand still on the lever.
Kövek zuhannak: Roger dobálja őket, fél kezével az emelőrúdra támaszkodva.
EnglishWhen a certain lever is pressed the wizardry of the older times gives it great speed.
Ha valamiféle gombot megnyomsz rajta, a régi idők varázslata nagy sebességre gyorsítja.
EnglishA steel return lever, dull with disuse, jutted to one side like a hitchhiker's thumb.
Az állástól megkopott acél sorváltó úgy meredt oldalra, mint egy autóstopos hüvelykujja.
EnglishHe dropped the gearshift lever into low range and fed the engine gas a little at a time.
Az automata váltót hegymenetbe állította, és apránként adott egy kis gázt.
EnglishA log had been jammed under the topmost rock and another lever under that.
A legfelső szikla alá egy vastag ágat vertek, ez alá még egy emelőrudat.
EnglishA four-legged ridge pole was set crossways beneath the lever, providing the fulcrum.
A tengely alatt egy négylábú kereszttartó rúd adta az alátámasztást.
EnglishAnd if Icouldn't trust men as a friend how could lever trust men as alover?
És ha nem bízhatok egy férfiban, mint barátban, akkor hogy bízzak meg benne, mint szeretőben?
EnglishHis jaw set stubbornly as he thought of trying his knife as a prying lever.
Összeszorított fogakkal gondolt arra, hogy a késsel kifeszíti őket.
EnglishHe slipped a restraining strap over the lever to hold it in place, then moved to the corpse.
Egy szíjat erősített a tengelyrúdra, hogy a helyén maradjon, majd a holttesthez lépett.
EnglishThe driver pulled a lever near the emergency brake, locking Saul's doors.
A vezető meghúzott egy kart a vészfék mellett, amellyel lezárta a Saul térfelén lévő ajtókat.
EnglishCohesion policy is a powerful lever for stimulating the real economy.
A kohéziós politika erőteljes katalizátor a reálgazdaság ösztönzéséhez.
EnglishUlan Dhor threw the lift lever; the boat rose high and moved toward the opening.
Ulan Dhor megrántotta az emelkedés-szabályozó kart, a csónak magasra húzott, és a nyílás felé lódult.
EnglishHe went to the window, put his flashlight on the floor, and tried to twist open the lock lever.
Odalépett az ablakhoz, letette a zseblámpát a padlóra és megpróbálta kinyitni a zárat.
EnglishI can make it larger or smaller, I can change its brass to silver, I could make it a lever.
Lehetne nagyobb vagy kisebb, rézből ezüst, kicserélhetem fogantyúsra.