"leverage" translation into Hungarian

EN

"leverage" in Hungarian

EN leverage
volume_up
{noun}

This facility will provide EUR 100 million and could leverage a further EUR 500 million of microcredit.
Ez az eszköz 100 millió eurót biztosít, és további 500 millió euró mikrohitelt bocsát rendelkezésre.
We are asking for disclosure of leverage/debt exposure, the source and amount of funds raised and identification of shareholders for all investment projects.
Valamennyi befektetési projektre vonatkozóan az eszköz-adósság arány, a bevont források forrása és összege nyilvánosságra hozatalát, a részvényesek beazonosítását kérjük.
leverage (also: ascendancy, hold, impact, inflow)
leverage (also: authority, force, grip, hold)
leverage (also: lever, lift)
leverage

Synonyms (English) for "leverage":

leverage

Context sentences for "leverage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis fingers clawed and tore, moving convulsively toward the point of leverage.
Ujjai karmokként belemélyedtek az idegen karba, és próbáltak megkapaszkodni rajta.
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Mint tudjuk, a komplex pénzügyi eszközök és a tőkeáttétel mindig kockázattal járnak.
EnglishMatty has found this ingenious way to leverage the kindness of strangers.
Matty egy zseniális módszert talált arra, hogy kihasználja az idegenek kedvességét.
EnglishAnd the problem with leverage is it makes the U.S. financial system look like this.
A tőkeáttétellel az a gond, hogy ettől az USA pénzügyi szektora így fest.
EnglishIf you put up a prize, you can get literally a 50 to one leverage on your dollars.
Ha felajánl egy díjat, akkor szó szerint 50 dollárt kaszál egy dolláron.
EnglishThere has been no leverage attempt, no encouraging of European solidarity.
Kísérletet sem tettek arra, hogy ösztönözzék az európai szolidaritást.
EnglishBut if Drazen escapes, I lose any leverage I've got of keeping his people from my family.
De ha Drazen kiszabadul, már nem tudom távol tartani őket a családomtól.
EnglishThe EIB has a leverage of about 35 times, and its shareholders are Member State governments.
Az EBB húzóereje körülbelül 35-ször ekkora, a részvényesei pedig tagállami kormányok.
EnglishAsian countries are encouraged to do the same and to use their economic leverage in the process.
Az ázsiai országokat ugyanerre és gazdasági befolyásuk kihasználására ösztönözzük.
EnglishWe must use that leverage in the interests of the Sri Lankan peoples, including the Tamil people.
Ezt az ösztönzőt ki kell aknáznunk a srí lankai lakosok érdekében, ideértve a tamilokat is.
EnglishLeverage, the remuneration method and delegation will now be monitored.
Mostantól ellenőrizni fogják a tőkeáttételt, a javadalmazási módszert és a felelősségek átruházását.
EnglishAt the very least, it ought to give him some more leverage over those Foundation subversives.
Most már akár le is csaphat azokra az alapítványi rebellisekre.
EnglishWe should take a more differentiated approach to the factor of debt leverage.
Differenciáltabban kell megközelíteni a tőkeáttételt.
EnglishSomething that might be used as leverage at a critical moment.
Valamihez, amit a kritikus pillanatban jól fel lehetett használni.
EnglishIf it was just a matter of you going to jail, Ritz, that might improve my leverage.
Ha csak arról lett volna szó, hogy börtönbe kerülsz, a fenébe, az csak növelhette volna a helyzeti előnyömet.
EnglishHe just needs a little leverage with some of his friends.
Csak nem ártana, ha egy-két jó emberére némi nyomást is gyakorolhatna.
EnglishI was merely trying to gain leverage with your administration.
- Én pusztán csak előnyt akartam szerezni, az ön közreműködésével- mondta enyhe megbántottsággal.
EnglishSo, a normal commercial bank has nine to 10 times leverage.
Egy átlagos kereskedelmi bankban a tőkeáttétel kilenc- tízszeres.
EnglishHe wants them to have a baby, a little leverage.
Azt kívánja, hogy legyen gyerekük, akivel némi nyomást gyakorolhatunk rájuk.
EnglishClearly, more resources improve our leverage - that is true.
Nyilvánvaló, hogy a több forrás javítja befolyásunkat - ez igaz.