EN levy
volume_up
{noun}

levy (also: draft)
levy
levy (also: requisition)

Synonyms (English) for "levy":

levy

Context sentences for "levy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
A 0,05%-os adókulcs több mint 200 milliárd EUR összegű bevételt eredményezne.
EnglishThe pretext of the pirates was to levy a fishing tax on a ship in Somali waters.
A kalózok azzal érveltek, hogy halászati adót vetnek ki a szomáliai vizeken halászó hajókra.
EnglishThe trouble with Raoul Levy was not that he lacked skill; it was that he was lonely.
Raoul Levynek nem az volt a baja, hogy nem volt tehetséges, hanem az, hogy magányos volt.
EnglishTITLE I Collection of the co-responsibility levy in the case of deliveries of milk to a dairy
A közös felelősségi illeték beszedése tejfeldolgozóba történő tejszállítás esetén
EnglishWhen his fourth knuckle pulped in the pliers, Levy was screaming to be asked questions.
Amikor a negyedik ujja is szétlapult a fogótól, Levy már azért könyörgött, hogy kérdezzenek.
EnglishI strongly oppose this type of levy or tax on international transactions.
Én határozottan elutasítom az ilyen típusú különadót és a pénzügyi műveletekre kivetett adót.
EnglishCould I then just correct the misunderstanding on the super levy?
Hadd helyesbítsem ezután a kiegészítő illetékkel kapcsolatos félreértést.
EnglishIn your case I will make an exception and levy no charge for either fireheat or fire light.
- A ti esetetekben kivételt teszek, és nem számítok fel semmit sem a tűz melegéért, sem a fényéért.
EnglishPresident Obama's concept of a levy on financial institutions could bear some merit.
Obama elnök pénzügyi intézményekre kivetendő díjra vonatkozó koncepciója rendelkezhet bizonyos érdemekkel.
EnglishAs they went past his house, Levy saw that it was dark.
Amikor elhaladtak a háza előtt, Levy látta, hogy az be van zárva és a villany sem ég.
EnglishFirstly, in my view, the implementation of the super levy at this time would be inappropriate.
Először is, véleményem szerint a kiegészítő illeték bevezetése pillanatnyilag nem lenne megfelelő.
EnglishSecondly, it suggests an EU-level levy on taxation areas.
A második aggályom az, hogy EU-szintű adókivetést javasol a különböző adózási területeken.
EnglishDuring that time Levy whimpered and held his ruined hand.
Ez alatt az idő alatt Levy nyöszörgött, és szétroncsolt ujjait fogta.
EnglishI am referring, for instance, to the issue of the tax or levy on financial transactions.
Ilyen például a pénzügyi tranzakciók adójának kérdése.
English(d) the amount of the levy deducted from the sum due to each producer in payment of the milk which he delivered.
d) az egyes termelőknek a leszállított tejért járó összegből levont illeték összege.
EnglishWhat frightened Levy even more than the shattering pain was that they did not ask him any questions.
Ami Levyt az iszonyatos fájdalomnál is jobban megijesztette, az volt, hogy nem kérdeztek semmit.
EnglishNo secular power may levy tax upon property of the church!
Egyetlen világi hatalom sem vethet ki adót az egyház tulajdonára!
EnglishI have one quick point on what the Commissioner said this morning about the super levy.
Egy gyors észrevételem van azzal kapcsolatban, amit a biztos asszony ma reggel a kiegészítő illetékről mondott.
EnglishThe levy on chicks shall be calculated in the same way as the levy on slaughtered poultry.
(2) A csirkére vonatkozó lefölözést ugyanolyan módszerrel számítják ki, mint a vágott baromfira vonatkozót.
EnglishThe European Union is not a State and cannot in any circumstances take it upon itself to levy tax.
Az Európai Unió nem egy állam és semmilyen körülmények között nem vállalhatja magára az adó kivetését.