EN lift
volume_up
{noun}

1. general

lift (also: hoist)
Elliott leaned on Alex's arm as they stepped out of the glass lift.
Elliott nekitámaszkodott Alex karjának, miközben kilépett a felvonó üvegkabinjából.
A great advertisement for the opera stood in front of the two ironwork lifts.
Az opera hatalmas hirdetménye állt a két, kovácsoltvas felvonó előtt.
It was purely routine, happening every time the lights above the lift doors indicated that the ascending lift was coming beyond the seventh floor.
Ez volt a szokványos eljárás, ha a liftajtó fölötti fények azt jelezték, hogy a felvonó a hatodik emeletnél magasabbra emelkedik.
lift (also: aid, assistance, auxiliary, hand)
lift (also: ascent, climax, climb, climbing)
Ulan Dhor threw the lift lever; the boat rose high and moved toward the opening.
Ulan Dhor megrántotta az emelkedés-szabályozó kart, a csónak magasra húzott, és a nyílás felé lódult.
lift (also: carriage)
volume_up
fuvar {noun}
lift (also: lever, leverage)

2. British English

lift (also: elevator)
volume_up
lift {noun}
A sharp crackling told him that an e-cell had just passed in the lift.
Az éles, recsegő hangból Hari arra következtetett, egy lift haladt el az aknában.
Before Bernard could answer, the lift came to a standstill.
Mielőtt Bernard válaszolhatott volna, a lift megállt.
It's an automatic lift, Doctor, it doesn't need anyone to work it.
Ez önműködő lift, doktor úr, nem szükséges hozzá liftkezelő.

Context sentences for "lift" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEve saw Rochelle lift herself up from her languor to accept the proffered thanks.
Eve látta, amint Rochelle kiegyenesedik, hogy fogadja a köszönetnyilvánításokat.
EnglishHe tensely waited for the veetole to lift before initiating the next sequence.
Feszülten várt, hogy a hefesz felemelkedjen, és elindíthassa a következő lépést.
EnglishThat is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
Ezért az Európai Uniónak nem szabad megszüntetnie a Kína elleni fegyverembargót.
EnglishIt would not arch and lift properly as I walked, so I had a little to drag it.
Nem akart tisztességesen hajlani és emelkedni, ezért húznom kellett egy kicsit.
EnglishMarvin removed the fasteners that held it in place, then fired up the fork-lift.
A villás targonca segítségével gyerekjáték volt kivenni és a helyére rakni az árut".
EnglishI'm not sure what anyone can do for us anyway unless we lift off out of here.
Persze, amíg ki nem mászunk innét, nem is tudom, hogyan lehetne rajtunk segíteni.
EnglishMilitary helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Katonai helikopterek érkeztek, hogy kiemeljék a leomlott súlyos faldarabokat.
English'When I am alone, I can lift the holy relic to my ear and hear the voice of God.
Amikor egyedül vagyok, és a fülemhez emelem a szent relikviát, hallom Isten hangját.
EnglishThe vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
Az EU tagállamok döntő többsége meg akarja szüntetni a hasztalan szankciókat.
EnglishFor the first time in months, Curtis felt a huge weight lift off his shoulders.
Curtis hónapok óta először érezte, hogy végre leemelik válláról a felelősség terhét.
EnglishWe must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
Az egységes piac újjáélesztéséhez el kell távolítanunk a protekcionista akadályokat.
EnglishWhen they come back, Pyle said, we could signal them for a lift to the camp.
Mikor visszajönnek mondta Pyle , jelt adhatnánk nekik, hogy vigyenek el a táborba.
EnglishWe give this estimate to our client, and this is before we lift a finger.
Rengeteg ügyem volt már, általában sikerül majdnem a céltábla közelébe találnom.
EnglishShe wants to lift Mrs. Welman up, and she says you usually do it with her.
Szeretné fölemelni Mrs. Welmant, és azt mondta, hogy rendszerint maga segít neki.
English...nor Tenoch revealed that he used to lift the toilet cover with his foot at Julio's.
Vagy hogy hogyan emelte fel Tenoch a WC-ülőkét a lábával Julio fürdőszobájában.
English'And just to make certain they do give us a lift we'll ask the police sergeant.'
És a rendőr őrmestertől fogunk engedélyt kérni, hogy biztosan elvigyenek!
EnglishLancelet had to lift her over the body before he could set her on her feet.
Lancelet-nak át kellett emelnie Gwenhwyfart a hullán, hogy talpra állíthassa.
EnglishHe watched Lightner zipper the briefcase and lift it and hold it in both arms.
Lightner becipzárazta a táskáját, fölemelte, és két karral ölelte magához.
EnglishAnother tanker would soon lift off from Shemya and would also enter Russian air space.
Hamarosan egy másik tanker száll fel Semyáról, és szintén belép az orosz légtérbe.
EnglishThe nurse moved to lift the chart from its place at the foot of the bed.
Hallotta a nővér lépéseit; utánajött, mint egy, hogy úgy mondjuk, szolgálattevő.