EN lines
volume_up
{only plural}

1. general

lines (also: rap, text, shit, lyrics)
See, Yugo said, making lines of print and symbols coalesce on Hari's holo.
- Yugo megjelenített néhány szöveg- és szimbólumsort Hari holomonitorán.
When Mulitline input is enabled, the text is displayed in multiple lines.
Ha a többsoros bevitel be van kapcsolva, a szöveg több sorban jelenik meg.
The lines of type below stood out in almost brutal contrast.
A kép alatti szöveg pedig szinte brutális kontrasztként világított ki a lapból.
lines (also: cue, function, role)
volume_up
szerep {noun}
Nem nekem való szerep.

2. "in school", British English

lines
volume_up
írásbeli büntetés {noun} (szöveg sokszori leírása)

Context sentences for "lines" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
EnglishThey're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
Azok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
EnglishAll the lines proposed by the Commission were reinstated - many thanks for that.
A Bizottság által javasolt valamennyi sort helyreállították - sok köszönet ezért.
EnglishHe'd accepted natural aging; his face was networked with lines of care and years.
Elfogadta a természetes öregedést, arcát sűrűn hálózták be a gond és a kor redői.
EnglishAboard the barge, Katsin loosened the mooring lines and stood ready to cast off.
A bárka fedélzetén Katsin meglazította a kötelet, és felkészült az indulásra.
EnglishOur farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
A gazdálkodóinknak biztosított támogatások kifizetését is ehhez kell igazítanunk.
EnglishYes, the computer database holds genetic blueprints of all the major family lines.
Igen, a komputer-adatbázis tartalmazza valamennyi család genetikai információját.
EnglishThe European Council's report attests to this if one reads between the lines.
Az Európai Tanács jelentése tanúsítja ezt, ha valaki tud olvasni a sorok között.
EnglishBut the car: the car fed him power and glory from its own mystic lines of force.
Ott volt viszont az autó, melynek misztikus erővonalai mindenért kárpótolták.
EnglishThis will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.
Ez több kilométernyi valódi utat. Modern vasútvonalat és repülőtereket jelent majd.
EnglishOccasionally small batches of them took the risk of slipping across to our lines.
Olykor-olykor kis csapatokban megkockáztatták, hogy átszöknek a frontvonalon.
EnglishOn Carlin Street, an electrical fire, caused by downed power lines, had begun.
A Carlin Streeten a megereszkedett vezetékek okoztak elektromos eredetű tüzet.
EnglishHad Viviane planned this too, a child that should be born of the two royal lines?
Ezt is Viviane tervelte volna ki, hogy a két királyi vérvonalból gyermek szülessék?
EnglishThis also applies to budget lines for which implementation is lagging behind.
Ez vonatkozik azokra a költségvetési sorokra is, amelyeknek a bevezetése elmaradt.
EnglishLong wire lines ran from these harnesses to ringbolts in the forecastle deck.
Hosszú drótkötelek futottak e hámoktól az előfedélzeten elhelyezett csörlőkig.
EnglishAn FAB coordinator should also be introduced along the lines of the TEN coordinators.
A TEN-koordinátorok mintájára szükséges volna egy FAB-koordinátor kinevezése is.
EnglishA unified Europe, without the dividing lines of the past, is the ultimate objective.
Végső célunk a múltban kialakult határvonalak nélküli, egyesült Európa elérése.
EnglishUse the boxes here to specify how many lines of scrollback each type of tab has.
A mezőkben megadható, hogy az egyes lapokon hány sort lehet visszagörgetni.
EnglishI tweaked this to generate curvier lines, but still frames of it don't look like much.
A pályát sikerült egy kicsit íveltebbre venni, de az állóképeken ez nem látszik.
EnglishHowever, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
Nem elegendő azonban intézkedéseket bejelenteni és megnyitni hitelkereteket.