"to listen" translation into Hungarian

EN

"to listen" in Hungarian

EN to listen
volume_up
[listened|listened] {verb}

- (SV) I hope now that the whole of Parliament will listen.
(SV) Remélem, hogy most az egész Parlament figyel.
Ah, my pupil does listen now and then, Marius was saying to me in an ironic voice.
Ó, hébe-hóba figyel is az én tanítványom? kérdezte Marius fanyarul.
And she who would listen closely to one, must shut out the others.
Ha pedig egyet figyel, ki kell zárnia a többit.
Akeem will not listen to me, he's gone quite mad.
Akeem nem hallgat rám, teljesen megbolondult.
Egyáltalán nem hallgat halandókra.
- Arthur nem hallgat rám - magyarázta a bárd.

Context sentences for "to listen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI grabbed that young man by the throat and I said, I'm going to make you listen.
Torkon ragadtam azt a suttyót, és azt mondtam: Most pedig ide fogsz figyelni rám!
EnglishCaladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
EnglishListen, why don't you mix us a couple of drinks while I change out of this suit.
De miért nem kever két koktélt, amíg én kibújok ebből a kényelmetlen öltönyből?
EnglishI think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
Úgy vélem, hogy soha nem hiábavaló meghallgatni a képviselőtársak hozzászólását.
EnglishBut if you dial the rhetoric back some, maybe people will listen a little better.
De ha egy kicsit visszaveszel a retorikából, lehet, hogy jobban odafigyelnek rád.
EnglishIt has been difficult to listen to someone who does not provide any information.
Nehéz volt olyasvalakit meghallgatni, aki semmilyen információval nem szolgál.
EnglishI listen to you and I listen to the Member States and I listen to the Commission.
Meghallgatom Önöket, meghallgatom a tagállamokat és meghallgatom a Bizottságot.
EnglishBut let me tell you this while the music plays on, and listen to me carefully.
Egyvalamit azonban elmondanék neked most, amíg szól a zene, úgyhogy jól figyelj!
EnglishListen then and I will tell you the information which came to me from my mother.
Mindenki figyeljen tehát, és elmondom mindazt, amit az anyámtól tudtam meg...
EnglishWell 1 think we should listen to the Earthlings, the junior lieutenant shouted.
Szerintem oda kéne figyelnünk a földiekre ordította a zajban a fiatal hadnagy.
EnglishHe cocked his head to listen, but only sounds from within the inn came to his ear.
Fejét féloldalra hajtva fülelt, de csak a fogadóból kiszűrődő zajokat hallotta.
EnglishListen to me, lovely creature, I don't have that much time to teach you, I said.
Figyelj rám, bájos teremtés, mert nincsen sok időm téged taníthatni! mondtam.
EnglishListen, Nelson the car is gone and we need to do this little sense memory thing...
Figyelj Nelson, a kocsim eltünt, úgyhogy szükségünk lenne erre a memória izére...
EnglishNow, you listen to an old hand who's been on the Council a good long time now...
Most hallgassa meg egy olyan ember véleményét, aki már régóta a Tanács tagja, és...
EnglishThey are demanded on the streets of Tunis and Cairo and it is our duty to listen.
Tunisz és Kairó utcáin követelik ezeket, és nekünk kötelességünk erre odafigyelni.
EnglishUh, listen, Reggie, there's this guy who'll probably want to be at the meeting.
- Hallgasson ide, Reggie, valakinek jelen kell még lenni ezen a megbeszélésen.
EnglishListen, the S.O.B. probably read about the funeral... in the papers or something.
Figyelj, talán a pap által a temetésen felolvasott... papírokat, vagy mit tudom én.
EnglishShe had a rich deep down around the ankles contralto that was pleasant to listen to.
Gazdag, valahol a boka körül vibráló, mély, alt hangját kellemes volt hallgatni.
EnglishDo not listen to those in the Council who capitalise on the lack of regulation.
Ne hallgassanak azokra a Tanácsban, akik tőkét kovácsolnak a szabályozás hiányából.
EnglishNow, Madam President, I am going to listen closely to the comments of the MEPs.
Most, elnök asszony, figyelmesen fogom hallgatni a képviselők hozzászólásait.