"locality" translation into Hungarian

EN

"locality" in Hungarian

EN locality
volume_up
{noun}

locality (also: area, field, ground, locale)
volume_up
terep {noun}
locality (also: corner, dump, location, place)
volume_up
hely {noun}
A few isolated localities were special cases.
Csak két hely volt kivétel a béke alól.
locality (also: exposure, lay, lie, location)
locality (also: home, quarry)
locality (also: locale, location, spot)
locality (also: place)

Context sentences for "locality" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe went his way, I went mine; I know nothing of his present locality.
- Ment a dolgára, én is mentem az enyémre; fogalmam sincs, pillanatnyilag hol lehet.
EnglishThis conceit was a source of considerable difficulty to persons unacquainted with the locality.
Az elképzelés jelentős nehézségeket okozott azoknak, akik nem ismerték a helyszínt.
EnglishTHOMPSON: The transportation of oneself from one locality to another by an effort of the mind alone.
THOMPSON: Önmagunk átvitele egyik helyről a másikra, pusztán szellemi erőfeszítéssel.
EnglishBecause of that, I am very aware indeed of the benefits that creative industries can bring to a locality.
Emiatt nagyon is tisztában vagyok azon előnyöknek, amiket a kreatív ipar hozhat egy környéknek.
EnglishI made my way to this locality, and there, after weeks of further inquiry, I discovered the houses of both Ehirme and her parents.
Odamentem, és további több hetes kérdezősködés után rábukkantam mind Ehirme, mind a szülei házára.
EnglishFrom mid-Atlantic to the North of Scotland the weather was uniformly bad with the wind strong to gale force according to the locality.
Az Atlanti-óceán közepétől Skócia északi részéig egyformán rosszra fordult az idő, a szél a körzettől függően erős volt vagy viharos.
EnglishHe set off at top speed down a back drive which his sense of locality enabled him to predict would at some point join the front drive.
Aztán sebesen megindult a hátsó kocsifelhajtón, amely mint terepérzéke helyesen megsúgta kisvártatva találkozott a homlokzati kocsifelhajtóval.
EnglishVery good locality.
EnglishThey are exposed, on a long-term basis, to mixtures or cocktails of pesticides that are sprayed in their locality throughout the year and, in many cases, for decades.
Hosszú távon ki vannak téve olyan növényvédő-kotyvalékok keverékének, melyeket egész évben, gyakran évtizedekig permeteznek szét környezetükben.
English53.34km, mass (non-estimal by space-time fabric influence - locality ambiently planar - estimated by pan-polarity material density norms at) 1.45x813t.
53,34 km, össztömeg térid-szövet deformitás alapján nem megállapítható (anomália környezete jó közelítéssel sík); becslés pán-polaritású anyagsrség alapján: 1,45x813t.
EnglishOf course, there had been all along a probability that the Terror had deserted the locality, even admitting that it was she Wells had seen the previous day.
Persze számítanunk kellett arra is, hogy az annyit üldözött gép már nem lesz azon a helyen... feltéve, hogy Wells egyáltalán azt látta felbukkanni a vízből 27-én délután...
Englishfor out in no mans land there was a dead Moor who was one of the sights of the locality.
Valamivel korábban mórok is voltak közöttük - szegény ördögök, mennyit szenvedhettek a hidegtől -, mert a senki földjén, nem messze állásunktól egy halott mór feküdt.