EN

to lock [locked|locked] {verb}

volume_up
1. general
Az ajtó belülről záródik.
Az ajtó záródik, ha becsukja.
to lock (also: to fasten)
Behind him, he heard the door close and lock.
Hallotta, amint mögöttük csukódik az ajtó.
If there's one thing I hate, McLanahan said to himself, it's doors locking behind me like that.
Ha van valami, amit ki nem állhatok, gondolta, az az, amikor így csukódik be mögöttem egy kapu.
to lock (also: to close)
to lock
volume_up
leköt {vb} (pénzösszeget)
2. sports
to lock
volume_up
fog {vb} (birkózás)
If you turn around before you hear the lock snap, you'll get a dart.
Ha megfordul, mielőtt becsukjuk az ajtót, kábítólövést fog kapni.
A zárkioldó zajt fog csapni.
Unfortunitely my boss has locked in the safe at his new offce at Chequer, that's where it's stayin'.
Sajnálatos módon az most a főnököm... új irodájának széfjében van, és ott is fog maradni.

Context sentences for "to lock" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
Némelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
EnglishAfter several minutes of this he stopped and slipped the passkey into the lock.
Percek teltek el így, majd abbahagyta a pörgetést, és a kulcsot bedugta a zárba.
EnglishThe lock spell died with a tiny flash, and she turned the door ring and went in.
A védővarázslat egy villanás kíséretében leoldott, ő pedig belépett a szobába.
EnglishYou lock her up in a painted chapel as if she were a Roman goddess made of wood?
Elzárod egy festett kápolnába, mintha római istennő lenne, kit fából faragtak?
EnglishHe had radar lock and it was well within the launch param­eters for his AMRAAM.
Sikerült befognia a célt, és az jóval az AMRAAM indítási paraméterein belül volt.
EnglishHe stooped over it, some thing flashed in his hand, and the lock slipped back.
Amint most megszólalt, a hangja teljesen megváltozott, a modora parancsoló lett.
EnglishI pulled down the board silently; but now there was the lock on the other side.
Csendesen lefeszítettem a deszkát; csakhogy akkor meg ott volt belülről a zár.
EnglishHe took a step backward, slammed the little door, and turned the key in the lock.
Ezzel hátralépett, rám vágta az ajtót, s kívülről elfordította a zárban a kulcsot.
EnglishThey learned to choke an opponent, to lock his arms, to break his extremities.
Megtanulták az ellenség nyakát elszorítani, karját lefogni, végtagjait eltörni.
EnglishIn my opinion, we have now opened the first lock, which is the European Union.
Véleményem szerint most sikerült kinyitnunk az első zárat, amely az Európai Unió.
EnglishHurrying up the stairs to Merrick's suite, I put my key into the lock of her door.
Felsiettem a lépcsőn Merrick lakosztályába, és a zárba illesztettem a kulcsot.
EnglishYeah, well, how about me moving that computer to a room with a lock on the door, eh?
- Mi a véleménye, nem kéne átvinni a komputert egy olyan szobába, amely zárható?
EnglishLock and load, chummers, Kham shouted, loud enough so his voice could be heard.
Készüjjetek, cibborák üvöltötte Kham, elég hangosan ahhoz, hogy mindenki meghallja.
EnglishAnother gate now to be opened; I watched him break the lock with his fingers.
Újabb kapu, amelyet ki kell nyitni; figyeltem Louis kezét, ahogy feltöri a zárat.
EnglishYou were told to gather what you needed for your journey, Caerid Lock observed.
Azt mondták, szedd össze, amire utazásodhoz szükséged van szólt Caerid Lock.
EnglishHe closed the window, reinserted his jimmy, and closed the lock as far as he could.
Visszahúzta az ablakot, becsúsztatta a feszítővasat, és megszorította a zárat.
EnglishThe attack had come at night, Caerid Lock had said, and no one had been ready.
Caerid Lock szerint a támadás éjszaka kezdődött, és mindenkit váratlanul ért.
EnglishJonesy engaged the thumb-lock in the center of the doorknob for good measure.
Jonesy a biztonság kedvéért bezárta a kilincsgomb közepén levő csappantyút is.
EnglishThe lock well oiled and easy to turn when I finally found the right key for it.
A zárat vastagon beolajozták, könnyen nyílt, mihelyt megtaláltam a bele való kulcsot.
EnglishI stood there waiting for the others to come, so that I could lock the door again.
Megálltam, és vártam, hogy a többiek is kijöjjenek, és bezárhassam az ajtót.
Other dictionary words