EN lock
volume_up
{noun}

1. general

lock (also: fastening, latch, snap, occlusion)
volume_up
zár {noun}
As Billy had reported, there was no buzzer and the lock was a Chubb mortise.
Ahogyan Billy jelentette, nem volt riasztó, az ajtón pedig Chubb zár volt.
There was no lock on the front door from when the police orwhoever kicked it in.
A bejáraton semmi zár, amióta a rendőrség, vagy valaki berúgta.
Beneath the deadbolt was a simpler lock to which the passkey would next be applied.
Az ajtón szerencsére két zár volt, és a biztonsági lánc is be volt akasztva.
lock (also: padlock)
volume_up
lakat {noun}
There's no safety for anyone untill he is under lock and key.
Senki sincs biztonságban itt, míg Selden nem kerül lakat alá.
The heavy lock giggled and whined like a mad monkey.
A súlyos lakat úgy vihogott és vinnyogott, mint egy őrült majom.
Course they do want to keep me under lock and key.
A legszívesebben zár és lakat alatt tartanának.
lock (also: bolt, bolting, fastener, fastening)
volume_up
retesz {noun}
There was no key in it, and no place for a key, no lock of any fixable sort.
Kulcs nem volt, de kulcslyuk sem, semmiféle zár vagy retesz, amivel az ajtót be lehetett volna zárni.
A kapun jókora retesz.
ajtón retesz, kapun lakat,
Freighter mated to flagship, and the lock cycled.
A teherszállító összekapcsolódott a zászlóshajóval, és a zsilip kinyílt.
Juan-Feng, nervous, urged the two passengers to the lock.
Juan-Feng idegesen terelte az utasokat a zsilip felé.
The board had been set up in one corner of the lock, the six players and the banker crowded around it.
A táblát a zsilip egyik sarkában helyezték el, a bankos és a hat játékos pedig körülülte.
lock (also: wisp of hair, tress)
It went oddly with the lock's dull dirty half-shine.
A hajfürt mocskos-komor fénytelensége...
A few damp black locks hung over his forehead; round black eyes bulged to either side of a long twisted nose.
Néhány nyirkos hajfürt tapadt a homlokára; kacskaringós orra két oldalán kerek, fekete szemek meredeztek.
In the naphtha lamplight there was a gleam of dark gold: it was a lock of hair, and the President was twisting it between his fingers, turning it this way and that.
A naftalámpa fényénél sötétarany csillogás: hajfürt, melyet az elnök csavargatott az ujjain, ide-oda forgatott.
lock (also: bolt)
lock (also: grip, pinch, splice, squeeze)
lock (also: lint, nap, tow)
volume_up
szösz {noun}
Wisp did not respond, staring out through his parted fingers like a fascinated child for a moment, then locking his hands tight.
Szösz nem felelt; egy percig úgy leselkedett, mint egy gyerek, akit megigéztek, aztán szorosan összezárta ujjait.
lock (also: obstruction)
lock

2. sports

lock
volume_up
fogás {noun}

Context sentences for "lock" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome say it's not a spell but a key that can open even where there isn't a lock.
Némelyek szerint nem varázsige, hanem kulcs, amely a nem létező zárat is nyitja.
EnglishAfter several minutes of this he stopped and slipped the passkey into the lock.
Percek teltek el így, majd abbahagyta a pörgetést, és a kulcsot bedugta a zárba.
EnglishThe lock spell died with a tiny flash, and she turned the door ring and went in.
A védővarázslat egy villanás kíséretében leoldott, ő pedig belépett a szobába.
EnglishYou lock her up in a painted chapel as if she were a Roman goddess made of wood?
Elzárod egy festett kápolnába, mintha római istennő lenne, kit fából faragtak?
EnglishHe had radar lock and it was well within the launch param­eters for his AMRAAM.
Sikerült befognia a célt, és az jóval az AMRAAM indítási paraméterein belül volt.
EnglishHe stooped over it, some thing flashed in his hand, and the lock slipped back.
Amint most megszólalt, a hangja teljesen megváltozott, a modora parancsoló lett.
EnglishHe took a step backward, slammed the little door, and turned the key in the lock.
Ezzel hátralépett, rám vágta az ajtót, s kívülről elfordította a zárban a kulcsot.
EnglishThey learned to choke an opponent, to lock his arms, to break his extremities.
Megtanulták az ellenség nyakát elszorítani, karját lefogni, végtagjait eltörni.
EnglishIn my opinion, we have now opened the first lock, which is the European Union.
Véleményem szerint most sikerült kinyitnunk az első zárat, amely az Európai Unió.
EnglishHurrying up the stairs to Merrick's suite, I put my key into the lock of her door.
Felsiettem a lépcsőn Merrick lakosztályába, és a zárba illesztettem a kulcsot.
EnglishYeah, well, how about me moving that computer to a room with a lock on the door, eh?
- Mi a véleménye, nem kéne átvinni a komputert egy olyan szobába, amely zárható?
EnglishLock and load, chummers, Kham shouted, loud enough so his voice could be heard.
Készüjjetek, cibborák üvöltötte Kham, elég hangosan ahhoz, hogy mindenki meghallja.
EnglishAnother gate now to be opened; I watched him break the lock with his fingers.
Újabb kapu, amelyet ki kell nyitni; figyeltem Louis kezét, ahogy feltöri a zárat.
EnglishYou were told to gather what you needed for your journey, Caerid Lock observed.
Azt mondták, szedd össze, amire utazásodhoz szükséged van szólt Caerid Lock.
EnglishHe closed the window, reinserted his jimmy, and closed the lock as far as he could.
Visszahúzta az ablakot, becsúsztatta a feszítővasat, és megszorította a zárat.
EnglishThe attack had come at night, Caerid Lock had said, and no one had been ready.
Caerid Lock szerint a támadás éjszaka kezdődött, és mindenkit váratlanul ért.
EnglishJonesy engaged the thumb-lock in the center of the doorknob for good measure.
Jonesy a biztonság kedvéért bezárta a kilincsgomb közepén levő csappantyút is.
EnglishThe lock well oiled and easy to turn when I finally found the right key for it.
A zárat vastagon beolajozták, könnyen nyílt, mihelyt megtaláltam a bele való kulcsot.
EnglishI stood there waiting for the others to come, so that I could lock the door again.
Megálltam, és vártam, hogy a többiek is kijöjjenek, és bezárhassam az ajtót.
EnglishHe came to his room, inserted the key in the lock, threw the door open and entered!
Megérkezett a szobájához, bedugta a kulcsot a zárba, belökte az ajtót, és belépett!