"loftily" translation into Hungarian

EN

"loftily" in Hungarian

EN loftily
volume_up
{adverb}

- Ezen nincs is mit csodálkozni -jelentette ki Pymfyd gőgösen.
'After he has eaten he will sleep,' Kim returned loftily.
- Ha evett, aludni fog - válaszolta Kim gőgösen.
'Do not sit under that gun,' said the policeman loftily.
- Az alá az ágyú alá ne üljön - szólt rá a rendőr gőgösen.
loftily (also: pridefully)
He cocked his nose in the air loftily and stepped across the narrow field-borders with great dignity.
Büszkén vetette föl fejét és nagy méltósággal lépdelt át a keskeny barázdákon.
I am a consultant, said Hercule Poirot loftily.
Tanácsadó vagyok mondta Poirot büszkén.
loftily (also: high)
loftily
loftily (also: sublimely)
loftily (also: majestically, sublimely)

Context sentences for "loftily" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe cook's daughter laughed, and I asked her loftily what she thought was funny.
A szakácsnő lánya nevetett, és én némi gőggel megkérdeztem, mit tart olyan nevetségesnek.
EnglishHolmes, sir, said the police agent loftily.
Látogatónk az átlagos brit kereskedő közönséges jegyeit viselte magán: hájas volt, fontoskodó és nehézkes.
EnglishVisbhume said loftily: Let us work practically!
- Próbáljatok meg gyakorlatiasan gondolkodni! - mondta Visbhume.
EnglishOr better, peer within, Voltaire explained loftily.
- Vagy ami még jobb: nézzen magába- javasolta Voltaire.
EnglishThe Babu advanced loftily; his back out of all keeping with his deferential speech, or his wink towards Kim.
A Babu méltóságteljesen közeledett Kim felé, de tartása ellentétben volt alázatos beszédével és hunyorgásával.
EnglishMy counsel is entirely spiritual, said Michael loftily.
- Én lelki tanácsot adtam- védekezett Mihály.
English'It is permitted,' said Kim, more loftily than ever.
- Szabad - szólt Kim még gőgösebben.
EnglishJe vais demander,' he said loftily.
Je vais demander mondta fensőbbségesen.
EnglishWe always welcome the words of the learned Primate of Demos,' he declaimed loftily, 'but please be brief, Your Grace.
Mindig örömmel hallgatjuk Demos művelt pátriárkájának szavait jelentette be fennhéjázó stílusban , de nagyon kérem, kegyelmes uram, fogja rövidre.
EnglishJoan put in loftily.