"logic" translation into Hungarian

EN

"logic" in Hungarian

HU

EN logic
volume_up
{noun}

logic
volume_up
logika {noun}
What logic had made her lift the gun, what logic had made her pull the trigger?
Miféle logika parancsára emelte föl a pisztolyt, miféle logika parancsára húzta meg a ravaszt?
But that was logic, and logic was not the pillar of stability it once had been.
De a logika nem volt számára a stabilitásnak az a pillére, mint valaha.
That is the logic of the crisis and the logic of national budget cuts.
Ez a válság és a nemzeti költségvetések megszorításai által diktált logika.

Synonyms (English) for "logic":

logic

Context sentences for "logic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf I understand your logic, Pittman said, I'd better not identify myself as a reporter.
Ha jól értem fordult a lányhoz , azt tanácsolja, ne riporterként mutatkozzam be.
EnglishTherefore it is upon the logic rather than upon the crime that you should dwell.
Ezért kellene inkább a logikával, semmint magával a bűnténnyel törődnie.
EnglishI cannot follow the logic behind the work of the European Parliament on climate change.
Nem értem az Európai Parlament éghajlatváltozásra vonatkozó munkájának logikáját.
EnglishThe documents which are being debated today are to be seen in the same logic of action.
A ma megvitatott dokumentumokat ugyanebben a cselekvési logikában kell szemlélni.
EnglishTimothy shook his head at that convoluted logic, looking more puzzled than angry now.
Timothy a fejét rázta a zavaros gondolatmenetre, inkább zavarban volt már, mint dühös.
EnglishThe moron proves his thesis; he has a logic, however twisted it may be.
A buta igyekszik bebizonyítani azt, amit állít; a logikája sántít, de van logikája.
EnglishThat even logic and mathematics and justice have no ultimate meaning!
Hogy még a logikának, a matematikának és az igazságnak sincsen végső jelentése!
EnglishAs for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
Ami a működési kiadásokat illeti, az európai költségvetésnek megvan a maga belső logikája.
EnglishWil hated to admit it, but there was logic in the Druid's argument.
A völgylakónak kedve ellenére is el kellett ismernie, hogy ez az érvelés logikus.
English'This is what's known in logic as defining the problem,' Bevier said with a weak smile.
A logikában ezt hívják a probléma meghatározásának szólalt meg Bevier gyenge mosollyal.
EnglishBezoar clearly meant what he said, yet to Gordon the logic was sickly, bitterly ironic.
Világos, hogy Bezoar komolyan beszélt, csak a logikája volt betegesen és ordítóan ferde.
EnglishA deadly logic is one of the special characteristics of acute mania.
Az akut téboly egyik legjellegzetesebb sajátossága a mélyén rejlő vaslogika.
EnglishI'm more comfortable with the notion of trusting your feelings than your logic anyway.
Egyébként is, sokkal jobban bízom a megérzéseidben, mint a logikádban.
EnglishIn general, the passenger rights legislation has worked very well and the logic must be there.
Összességében azonban az utasjogokra vonatkozó jogszabályok jónak bizonyultak.
EnglishThus the reason has nothing to do with any kind of environmental logic or health logic.
Így a döntésnek semmi köze a környezet vagy az egészségügy logikájához.
EnglishThis text supports the implacable logic of liberal dogmatism. It is therefore harmful.
Ez a szöveg támogatja a liberális dogmatizmus kérlelhetetlen logikáját, és ezért ártalmas.
EnglishSo we have to respect the different logic of the different institutions.
Tehát a különböző intézmények esetében különböző logikát kell követnünk.
EnglishI suppose then, you'll be applying mathematical logic to our problems on the Council?
- Feltételezem, a Főtanácsban is a matematikai logikát alkalmazná a problémáink megoldására.
EnglishThe logic of the European Globalisation Adjustment Fund is still intolerable nonetheless.
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap logikája azonban még mindig elfogadhatatlan.
EnglishWe must break through this logic in Copenhagen by introducing new financing mechanisms.
Koppenhágában új finanszírozási mechanizmusok bevezetésével át kell törnünk ezen a logikán.