EN logistics
volume_up
{noun}

logistics (also: refill, replacement, succour, supply)
Az utánpótlás rengeteg pénzt felemészt.
He would find himself immediately at war with us, and his logistics would be impossible.
- Azonnal háborúban találná magát velünk, és a hadtápszolgálati utánpótlás lehetetlenné válna csapatai számára.
logistics
logistics

Synonyms (English) for "logistic":

logistic
English

Context sentences for "logistics" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe had a film crew, a couple of logistics people with us, my girlfriend, a photographer.
Volt velünk egy forgatócsoport, néhány logisztikus, a barátnőm, egy fényképész.
EnglishI'll go across the street and have some beers and work out the logistics.
Átmegyek az utca másik oldalára és iszunk pár sört és megbeszéljük a dolgokat.
EnglishThe second important issue in the work on logistics is infrastructures.
A második fontos kérdés a logisztikával kapcsolatos munkában az infrastruktúra.
EnglishFreight transport logistics in Europe and sustainable mobility (vote)
Az áruszállítás logisztikája Európában, a fenntartható mobilitás kulcsa (szavazás)
EnglishFreight transport logistics in Europe and sustainable mobility (debate)
Az áruszállítás logisztikája Európában és a fenntartható mobilitás (vita)
EnglishThe use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.
Természetesen a logisztika használata a vállalkozások elsődleges feladata.
EnglishMr President, the importance of logistics to our society is well known.
Elnök úr, nagyon jól ismert a logisztika fontossága társadalmunk számára.
EnglishImpact assessments relying on a unified strategy for logistics development are required.
A logisztika fejlesztéséhez egységes stratégián nyugvó hatástanulmányokra is szükség van.
EnglishEveryone involved has a duty to ensure that logistics operations proceed smoothly.
Minden érintett köteles biztosítani, hogy a logisztikai műveletek zavarmentesen menjenek végbe.
EnglishTheir main body is still getting organized, and they haven't set up a logistics train yet.
A törzs még mindig szerveződik, és az utánpótlási vonal még nem működik.
EnglishAnother obstacle to logistics is the restriction on these 60-tonne vehicles.
Egy másik logisztikai akadály a 60 tonnás gépjárművek korlátozása.
EnglishHowever, there are still some obstacles to the development of logistics.
Még mindig vannak azonban akadályok a logisztika fejlődésének útjában.
EnglishMike Francisco's First Brigade had debauched into the main logistics area for the Chinese advance.
Mike Francisco 1. dandárja a kínai csapatok utánpótlási területén garázdálkodott.
EnglishIt is even more important, however, that we take sensible action on the logistics.
Ami azonban még ennél is fontosabb az az, hogy ésszerűen cselekedjünk a logisztikával kapcsolatban.
EnglishIn that respect we can use logistics to reconcile the economic and environmental objectives.
E tekintetben a logisztikát használhatjuk fel a gazdasági és környezeti célok összehangolására.
EnglishMember States should do more for freight transport logistics.
A tagállamoknak többet kell tenniük az áruszállítási logisztikáért.
EnglishThere is neither the cash nor the logistics to prevent this.
Nincsen az a pénz, sem az a logisztika, amivel ez megelőzhető lenne.
EnglishTo that end we believe it is time that logistics took its rightful place in European discussions.
E célból úgy véljük, itt az ideje, hogy a logisztika elfoglalja jogos helyét az európai vitákban.
EnglishThe rapporteur rightly points out that urban freight logistics require a specific approach.
Az előadó nagyon helyesen mutat rá, hogy a városi fuvarozási logisztika különleges megközelítést igényel.
EnglishEqually important, of course, is the role of logistics when it comes to the Union's competitiveness.
Természetesen éppen ilyen fontos a logisztika szerepe, amikor az Unió versenyképességéről van szó.