"lone" translation into Hungarian

EN

"lone" in Hungarian

EN lone
volume_up
{adjective}

The memory of that lone droid, stranded in that alley, pleading for assistance.
Eszébe jutott a sikátorban kuporgó, segítségért könyörgő magányos gépezet.
I stepped to the lone phone booth at the end of the row of transfer booths.
Odaléptem a transzferfülkék sorának végén álló magányos telefonfülkéhez.
It is set in 2055 and focuses on a lone survivor of climate catastrophe.
A történet 2055-ben játszódik, főszereplője pedig a klímakatasztrófa magányos túlélője.
I am particularly struck by the poverty among lone elderly women.
Különösen megbotránkoztatónak tartom az elhagyatott, idős nőket sújtó szegénységet.
lone (also: mere, solitary)

Synonyms (English) for "lone":

lone

Context sentences for "lone" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey gathered by a lone lamp, within a watchful ring of silent Tower apprentices.
A fejek rögtön felé fordultak, amint Elminster csatlakozott a kicsiny társasághoz.
EnglishI was told centuries ago that to be the lone survivor of my people was my destiny.
- Sok száz éve azt mondták, az a végzetem, hogy népem egyetlen túlélője legyek.
EnglishAnd so I stood in hidden vigil over his betrothed, who was lone in the cemetery.
Ezért aztán titokban őrséget álltam a temetőben, ahol jegyese egyedül volt.
EnglishWe waited long for news of the Lone Star of Savannah, but none ever reached us.
Sokáig vártuk, hogy valami hírt kapjunk a savannahi Lone Starról, de nem jött semmi.
EnglishShe settled cautiously to the ground and approached the lone doorway of the tower.
Óvatosan leereszkedett hát, és inkább a torony bejárati ajtaját választotta.
EnglishAt all costs, he felt, he must create the impression that he was playing a lone hand.
Úgy érezte, mindenképpen azt a benyomást kell keltenie, hogy egyedül dolgozott.
EnglishHe'd just have to count on their not scrying for a lone boy on foot in the snows.
Arra számolt, hogy talán nem ölnek meg azonnal egy a havason magányosan gyalogló fiút.
EnglishIn the darkness of the sleeping room, the lone candle's glow touched them softly.
A sötét hálószobában égő gyertya fénye körülfolyta őket puha izzásával.
EnglishNow it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Ez most már nem egy bolond, nem két bolond, három ember egy tömeg, és egy tömeg már hír.
EnglishThe ring-finger swiftly lengthened into a lone, hooklike talon and began to grow scales.
A gyűrűs ujj elkezdett kampószerű karommá növekedni és pikkelyek jelentek meg rajta.
EnglishHavent we sold virtually everything, sparing one bed and a lone stool?
Nem adtunk már el gyakorlatilag mindent, az ágyat és a háromlábú kisszéket kivéve?
EnglishThe lone voice, rising over the miles that separated us to gather all sounds into itself.
Megint megriadtam, de azért kinyitottam a csapóajtót, és fölmentem a tetőre.
EnglishWhat's Cormyr__or any fair realmbut a lot of lone persons, who believe in the same thing?
Akkor válik egy föld birodalommá, ha a hozzá hű emberek ugyanabban a dologban hisznek.
EnglishI coul' show ya places o' beautiful wimma, nat'ral farm garls, all verra poor an' lone.
Találhat itt gyönyörű nőket is, igazi tanyasi lányokat, mind szegény, mind egyedül van...
EnglishSurely she'd not survived its terrors to be hacked to death by some lone psycho?
Tán csak nem azért élte túl az ottani rémségeket, hogy valami buggyant gyilkos kaszabolja halálra?
EnglishThe lone Tiste Edur far below had, it seemed, emerged from that cnmson stream.
gányos Tiste Edur mintha a vastól vörös vízből lépett volna elő.
EnglishThe subhead read: Lone Survivor at Northern Cumberland Hospital in Guarded Condition.
Alatta ez állt: Az egyetlen túlélő súlyos állapotban kórházban van.
EnglishShe looked up at Rowan, and then gestured to a lone chair on the long flank of the table.
Föltekintett Rowanra, és egy székre intett az asztal hosszabb oldalán.
EnglishA lone dog girl was lying on a black carpet, her long tongue licking down between her split legs.
Kutyalány hevert a fekete szőnyegen, hosszú nyelvével nyalogatta a lába közét.
EnglishGlyneth cried out desperately: I cannot leave you to fight lone!
- Nem hagyhatlak itt, hogy egyedül harcolj! - kiáltotta vissza Glyneth elkeseredve.