"lonely" translation into Hungarian

EN

"lonely" in Hungarian

EN lonely
volume_up
{adjective}

lonely (also: lone, lonesome, remote, secluded)
The lonely room, the womanless bed; dust, cigarette ash, the aspidistra leaves.
Magányos szoba, magányos ágy, por, cigaretta, hamu, a fikusz levelei.
It was a very lonely place, and Gestra Ishmethit had always craved loneliness.
Ezenkívül magányos hely volt, és Gestra Ishmethit élvezte a magányt.
The Lonely Spirit, how many times have you called me? said the tall being sadly.
A Magányos Szellem; hányszor szólítottál? kérdezte szomorúan a szálas jelenés.
The woods are lonely, but rangers and woodcutters get around in them from time to time.
Az erdő elhagyatott, de erdőkerülők és favágók időnként csak megjelennek.
In such a lonely place, an innocent maiden might easily be deceived, said Travante.
- Egy ilyen távoli, elhagyatott helyen egy ártatlan leányt könnyen be lehet csapni - mondta Travante.
He stood on his high lonely perch, and looked, and swore.
Csak állt ott a magasban az elhagyatott teraszon, és bámult és káromkodott.
Nellie Parsons - found strangled in a lonely copse near Chobham.
Nellie Parsons - Cobham közelében találták megfojtva egy elhagyott bozótban.
And then, when he gave me the chance of a lonely spot, I'd wring the truth out of him.
Aztán, ha szerencsésen elcsípem egy elhagyott helyen, kifacsarom belőle az igazságot.
It was late at night, on a lonely road, and she stopped.
Késő éjjel, egy elhagyott úton, és megállt.

Synonyms (English) for "lonely":

lonely

Context sentences for "lonely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHad you chosen that path, you would have found it equally lonely, my Igraine.
Ha azt az utat választottad volna, Igraine-em, éppoly magányosnak találtad volna.
EnglishWe did speak, back and forth, when each of us very lonely, for years... centuries.
Sokat beszélgettünk egymással, amikor magányosak voltunk... évszázadokon keresztül.
EnglishWell, I'm just calling to see if you're lonely... if there's anything I can do about it.
Nos, azért hívlak, hogy tudjam, egyedül vagy-e... hogy tehetek-e érted valamit.
EnglishBut for me, there was no going back to Paris, no matter how lonely I might become.
Én azonban nem mehettem vissza Párizsba, bármilyen magány várjon is reám.
EnglishAnd outcasts, and lonely ones, and ones some- times who have no one else.
És kirekesztettek, magányosak, néha olyanok, akiknek senkijük sincs egymáson kívül.
EnglishIt ought to be on some lonely island in case the radio-activity gets loose.
Inkább egy lakatlan szigetet válasszanak, mert hátha szétszóródik a radioaktív anyag.
EnglishIt appeared lonely and forsaken, running down to empty ruins in the mist.
Kihaltnak látszott s elfeledettnek, ahogy lefelé futott a ködbe burkolt romvárosba.
EnglishIt was as I'd always feared, and it was as lonely, it was as totally without hope.
Beigazolódott, amitől mindig is tartottam: magányosság és reménytelenség az osztályrészem.
EnglishI get very lonely here, and your letters have always inspired me to keep going.
Nagyon egyedül vagyok itt, és a leveleid mindig lelket öntenek belém.
EnglishMisery was what she felt, misery and waste and long lonely years, as she looked at the woman.
Nem törődött vele, hogy süti a lámpa, nem törődött arcának ragadós verejtékével.
EnglishHe didn't have his long black cigarette holder and he looked a little lonely without it.
Nem volt nála a hosszú, fekete szipkája, és kicsit szerencsétlennek látszott nélküle.
EnglishFeeling even more lonely, he crossed the street toward the hospital.
Leverten fordította el a tekintetét, és az úttesten átkelve a kórház felé indult.
EnglishHe began dabbling in local Republican politics, a lonely hobby, and learned to play the game.
Belekóstolt a helyi republikánus politikába, és megtanulta a játékszabályokat.
EnglishThe name rang coldly, even in the bright room, and Molly felt suddenly lonely.
A név hidegen csengett, még a barátságos teremben is, és Molly hirtelen egyedül érezte magát.
EnglishI'd rather die or be away, in the dark, simple and lonely with common tears.
Inkább meghalok, vagy elmegyek, hogy a sötétben onthassak egyszerű és közönséges könnyeket.
EnglishCop sure looked lonely out there, in the drizzle, pink and shiv- ering.
A zsaru magányosnak tűnt az esőben, rózsaszínűen virított, és reszketett.
EnglishBut that takes a lot of faith, and meanwhile you get pretty lonely.
- De ehhez roppant erős hit kell, és közben az ember nagyon magányossá válik.
EnglishBy contrast, the lights in some of the hospital rooms were weak, making Pittman feel lonely.
A kórház ablakai többnyire sötétek voltak, csak némelyikből szűrődött ki kevés fény.
EnglishAnd she knew just how to appeal to an elderly man who was lonely.
És tudta, hogyan kell meghódítania egy öregedő férfit, aki magányosnak érzi magát.
EnglishFor the first time in centuries-long, long centuries of lonely pride-she felt wonder.
Évszázadok óta, hosszú, hosszú büszke évszázadok óta először érzett csodálatot valami iránt.