EN

long {noun}

volume_up
Hosszú idő, kislányom, nagyon, nagyon hosszú idő.
After a long, long time, he heard a single click, followed by the minute sound of tearing fibers.
Hosszú-hosszú idő elmúltával egy kattanást hallott, aztán textil hersegését.
The disparities between European regions have evolved over long periods of time.
Az európai régiók közötti különbségek hosszú idő alatt alakultak ki.

Context sentences for "long" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishTaliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Taliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
EnglishHad she said that once before, long ago, in the blue-green silence of the trees?
Nem mondta már ezt egyszer, sok-sok idővel ezelőtt, a fák kékeszöld csöndjében?
EnglishPappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
Papi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
EnglishMrs Jones drew a deep breath and took a long satisfying drink of sweet inky tea.
Mrs. Jones mélyet sóhajtott, és nagyot kortyintott az édes, tintasötétségű teából.
EnglishTo his left, three Stinger missiles were launched after a long and boring wait.
Tőlük balra három Stinger-rakétát lőttek ki, a végtelennek tűnő várakozás után.
EnglishOne day Cassander would become king, and kings were notoriously long of memory.
Egy nap Cassander király lesz, és a királyoknak megrögzötten jó az emlékezetük.
EnglishThat one's over eight and a half centimeters long, about three and a half inches.
Ez a példány nagyobb nyolc és fél centiméternél, körülbelül három és fél hüvelyk.
EnglishThe death of dreams, perhaps, she said, which should have died a long time ago.
- Meg talán az álmoké - mondta -, amelyeknek réges-rég meg kellett volna halniuk.
EnglishThese are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
Ez két olyan, alapvető követelés, amit a szakértők többsége már régóta támogat.
EnglishThe question is for how long, if rogue traders are also operating in this area.
A kérdés az, hogy meddig, ha ezen a területen szélhámos kereskedők is működnek.
EnglishOne we've thought on for a long time, all of us—the death of Ywain of Sark!
-Olyasmi, amit régóta kívánunk magunknak: miképp végezzünk a sarkbéli Ywainnel?
EnglishThis is by a long way the ablest book that has yet appeared on the Spanish war.
A milíciában elég sokat bíráltam a POUM irányvonalát, de sosem lett bajom belőle.
EnglishNow beginning is a deep search of our long-term memory archival storage capacity.
A mondott intervallum végéig beszéljünk tehát a tárgyról, amely most elttünk áll.
EnglishThe second brake, like the first, was a long ribbon of meadow a mile or so wide.
A második terasz, az elsőhöz hasonlóan egy hosszúkás, egy mérföld széles rét volt.
EnglishHe tried to bring his long sword to bear but she pinned his arm in a vise grip.
Megpróbált döfésre emelni a hosszúkardját, de a lény a földhöz szögezte a karját.
EnglishHe'd been around Wash- ington long enough, finally, to hear the falling sandbag.
Elég régóta volt már Washingtonban ahhoz, hogy meghallja a zuhanó homokzsákot.
EnglishBut anyway, that was a long time ago and I don't think anything ever came of it.
Dehát mindez nagyon régen történt, és nem hiszem, hogy lett volna bármi folytatása.
EnglishAfter all, none of his powers since his awakening had remained unchanged for long.
Ezidáig egyetlen képessége sem maradt változatlan hosszabb ideig az ébredése óta.
English(ES) We will have to see whether, in the words of Molière, they arrive ere long.
(ES) Majd meglátjuk, hogy - Molière szavaival élve - megérkeznek-e nemsokára.