"to look at" translation into Hungarian

EN

"to look at" in Hungarian

EN to look at
volume_up
{verb}

Úgy döntött, megvizsgál egy esetet.
minden oldalról megvizsgál egy kérdést
minden oldalról megvizsgál
to look at (also: to attend, to eye, to look, to see)
alaposan megnéz vkit
Most people, when they first look at a fresh human brain, they say, "It doesn't look what you're typically looking at when someone shows you a brain."
A legtöbb ember, amikor megnéz egy friss emberi agyat, azt mondja: "Ez nem úgy néz ki, mint amit tipikusan látsz, amikor valaki megmutat neked egy agyat."

Similar translations for "to look at" in Hungarian

look noun
to look verb
look! interjection
at
Hungarian

Context sentences for "to look at" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
Ott volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
EnglishThe other was twenty years younger and in twenty years would look just like him.
A másik húsz évvel fiatalabb volt húsz év múlva ugyanolyan lesz mint az idősebb.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishShe didn't look up, and eventually I shrugged to myself and carried on sipping.
Pillantására sem méltatott, így aztán vállat vontam, és folytattam a kanalazást.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishIt was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
EnglishLook upon the face of our noble visitor from Deira and tell me if you know him.'
Vedd szemügyre Deirából érkezett nemes vendégeimet, és mondd meg, ismered-e őket.
EnglishHis eyes had a faraway look, and he watched the cars below but didn't see them.
Ábrándos pillantással nézegette az odalent közlekedő autókat, de nem látta őket.
EnglishYour mistress has the look of costive asthenia, as if she were an arsenic-eater.
A hölgy, úgy tűnik, dugulásos erőtlenségben szenved, mintha arzénmérgezése lenne.
EnglishShe reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
Elért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
EnglishThat part I didn't care about, although I would later, when I had to look at it.
Ez a részlet nem érdekelt, noha később annál inkább, amikor meg kellett néznem.
EnglishHe had stuck his nose into the world of big-league killing, and look at him now.
A nagystílű gyilkosok világában kíváncsiskodott, és tessék, most meg lehet nézni.
EnglishConsumers and businesses can therefore look to the future with renewed optimism.
A fogyasztók és a vállalkozók ezért megújult optimizmussal tekinthetnek a jövőbe.
EnglishSo I always said to myself that when I grew up I'd go and look for my father....
Mindig azt mondtam magamban, hogy ha felnövök, elindulok és megkeresem az apámat.
EnglishLook in the frozen north beyond the last of the woodlands near the western sea.
Keresgélj a fagyos északon az utolsó erdőkön is túl, a nyugati tenger közelében.
EnglishYou'll look lots better in blue because I'm going to wear my dun-colored dress.
Csak tessék fölvenni a kéket, mert az jól fest az én szalmasárga ruhám mellett.
EnglishBrother Timothy had been sweet, kind, and devout; yet look what happened to him.
Timothy testvér kedves volt és hitében elkötelezett; és lásd, mi történt vele.
EnglishAlthough by now, Jody would probably consider any look of concern normal for her.
Bár Jody alighanem megszokta mostanára, hogy anyja örökké aggódik valami miatt.
EnglishHis insight and his quiet amusement did not comport with the brutal look of him.
Carson mereven nézett a derűs, nyugodt, bölcs, de vadállatias külsejű férfira.
EnglishAfter all, who is to say that somebody won't look up just at the critical moment?
Elvégre honnan lehetett tudni, hogy nem néz fel valaki éppen a döntő pillanatban?